Tegn på Kristi Genkomst I: Vladimir Putin Illuminat-salvet som Gog af Magog og Rosj til at angribe Israel i de sidste dage

HERRENs Ord kom til mig således:
Ezekiel 38: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal.
4 Jeg vender dig og sætter Kroge i dine Kæber og trækker dig frem med hele din Hær, Heste og Ryttere, alle i smukke Klæder, en vældig Skare med store og små Skjolde, alle med Sværd i Hånd.
5 Persere, Ætiopere og Putæere er med dem, alle med Skjold og Hjelm.
8 ved Årenes Fjende skal du overfalde et Land, som atter er unddraget Sværdet, et Folk, som fra mange Folkeslag er sanket sammen på Israels Bjerge, der stadig lå øde hen, et Folk, som er ført bort fra Folkeslagene og nu bor trygt til Hobe.
9 Du skal trække op som et Uvejr og komme som en Sky og oversvømme Landet, du og alle dine Hobe og de mange Folkeslag, som følger dig.

*

Der er en utrolig baggrundshistorie for krigsmageren og diktatoren Vladimir Putin, Chabad Lubavitcher Vladimir Putin, et medlem af Chabad Lubavitch dommedagssekten.
Chabad har det ene formål at udløse Gog/Magogs overfald på Israel i de sidste dage og derved fremskynde den jødiske messias´, ben Davids, komme, der skal gøre Israel til Verdenhersker.

Chabadnik Netanyahu har lovet Chabad lederen Rebbe Schneerson at overtage rollen som Ben Josef, der skal udløse dette overfald af Rusland og Persien/Iran. Og chabadnik rabbier siger, Netanyahu skal blive den sidste Israelske ministerpræsident. Han skal overgive magten til ben David

Putin blev uddannet som Royal Arch Frimurerspion i London sammen med britiske MI6-agenter (nedenfor).

Starten på Putins karriere
Richard Tomlinson var en britisk MI6-spion – fyret i 1995 for angiveligt i sin bog “The Big Breach” at have afsløret MI6-hemmeligheder. Efter langvarige retssager blev bogen godkendt i 2009.
Det er dog svært at finde information om bogens indhold på internettet.

Blogs af folk, der hævder at være tidligere MI-5- og MI-6-agenter, tegner et elendigt billede af statsherredømme, voldtægt, tortur, tankekontrol, mord og pædofili i Illuminatis tjeneste.

Hovedbloggen hedder   „Richard Tomlinson and the Russians“:

Mr. Tomlinson er Royal Arch Mason…uddannet som MI-6 Mind Control Programmør.
Denne træning og indvielse (og Tomlinson) er direkte sataniske.

Det var  i 1979, at Richard Tomlinson første gang fik vist et pasfoto af Vladimir Putin.

Putin havde været under MI6/Royal Arch frimureriets Illuminat-hjernekontrol siden 1979 og var en af ​​deres medarbejdere i KGB indtil 1994.

‘Vladimir Putin er en marionet – har altid været det’. Han var også transvestit og drenge-legetøj for MI6’s nuværende direktør, John Scarlett.’

Her nedenfor er et billede af ansøgningen om Putins pas hos Den Russiske Føderation. Der står, at Putins mor er jøde – og derfor er Putin per definition jøde.

Rekrutterne fik vist 4 pasfotos og blev informeret om, at de fire KGB-mænd på billederne var ‘dine kolleger i KGB’.

Om aftenen sad ‘dimittenderne’ på bygningernes verandaer med deres KGB-russiske kolleger; Ryger, drikker vodka og nyder brisen. Tomlinson gjorde sit bedste for at fungere som tolk for hele gruppen.

Sammen lignede de lokale, der var desperate efter at opfylde deres programmering som ‘illuminister’, dvs. H. at ligne deres forgængere – ‘oplysningens’ kolonialer, der havde styret verden fra deres formodede medfødte overlegenhed og verdslighed.

Her fandt det første møde af mange sted mellem Richard Tomlinson og Vladimir Putin. Sidstnævnte var hans overordnede i nogle år, 26/7 år gammel, men meget yngre af udseende.

The Royal Genome Project
‘Putin blev valgt som en DNA-spermadonor inden for dette kongelige’ zygote-projekt og blev derefter beordret af frimureriet til at parre sig med forskellige britiske kvindelige agenter i Berlin. Zygoterne blev derefter ‘samlet’, og den involverede unge kvinde blev efterfølgende myrdet.

Stephen Daldry [filminstruktøren] havde organiseret forskellige ofre, der skulle sendes til Berlin til netop dette formål. Han har også udtalt, at han lyttede til dem, der blev myrdet i den tid (rumfejl). Kameraoptagelserne blev også sat op i tv-apparater, som Royal Arch frimurere kunne se bagefter’.

En af hans lærere hed John Scarlett – også kaldet ‘The Eggman’, fordi han var skaldet. Hans elever startede derefter John Scarlett -The ‘Eggman’-blog.

I den skriver en ‘anonym’ følgende forfærdelige historie. Jeg kan ikke stå inde for sandheden – men Putins karriere peger i den retning:

Anonym sagde...
Historien om Magdalene: 9. februar. 2007 kl. 01:57
“Jeg blev rekrutteret til den britiske efterretningstjeneste i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som en ‘zygot’ (nedenfor) fra det tidspunkt frem.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult til at salve Antikrist og derefter Messias.

Royal Arch Frimurere har et meget eklektisk syn på verdensreligionerne, de allerværste og mest barbariske ritualer for at behage deres obskøne smag.

De valgte deres ‘anti-Krist’ i 1979 – en ung russisk officer fra KGB, ved navn hr. Putin.

Han blev ‘salvet’ i 1993 og steg hurtigt gennem KGB’s rækker for at blive spionchef (FSB). Senere til at blive fungerende premierminister i Rusland og til sidst præsident.

Mr. Putin blev valgt som ‘Antikrist’, programmeret til at angribe Israel i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.) – Se Gog-Magog krigen, Ezekiel 38:39.

Heldigvis brød hr. Putin ud af Royal Arch frimureriet i 1994, og det lover godt for den ‘frie’ verden (???)”.

Mange kristne ser Putin som Gog af Magog og Rosj

Ashkenaton-kulten er det jødiske Pilgrim Society

Medlemsliste

 

Til venstre: Putin laver Illuminatis sataniske tegn, satanshornene.

Putin var efterhånden blevet ubrugelig og blev afskediget

John Scarlett lavede en aftale med hr. Putin i Polen. De kendte hinanden relativt godt, og begge var Royal Arch Frimurere.

Scarlett lovede den arbejdsløse Putin og hans familie sikkert ophold i London – Putin som sproglærer i tysk. Scarlett havde dog meget forskellige planer: Putin var et forbrugsgode – og skulle myrdes som andre ‘forbrugsgoder’. Det erfarede Putin – og rejste til sin fødeby, Skt. Pertersburg – hvor hans karriere begyndte.

Der er forskelle mellem plakaterne om, hvorvidt Putin brød ud af Illuminati efter at være blevet forrådt af MI-6.

Han brød ikke ud –  hans Illuminatihåndtegn ovenfor signalerer det

Putin er medlem af superlogen ‘GOLDEN EURASIA’ sammen med Angela Merkel

Bemærkning
Jøden Putin er ikke en absolut hersker – lige så lidt som jøden Hitler var.

Rockefeller Foundation finansierede Hitlers ledende eugeniker, Ernst Rüdin. Hitler var ikke arisk – nyere DNA-undersøgelser af hans nulevende familiemedlemmer viser, at familien har gener, der er sjældne blandt oprindelige europæere – men almindelige blandt Ashkenazi-jøder og afrikanere!
En højtstående SS-officer, Hansjürgen Koehler, beskrev i 1941, hvordan han skulle få papirer tilbage fra den østrigske kansler Schuschnigg – papirer, som den myrdede tidligere kansler Dollfuss havde fundet, og som hans chef Heydrich mente var korrekte. De forklarede, at Hitlers bedstemor, Maria Anna Schicklgruber, blev gravid med Hitlers far, mens hun tjente i Salomon Rothschilds hjem i Wien.

Begge er hjernevasket i London – Hitler af Tavistock i 1912, Putin i MI6 og senere som WEFYoung Global Leader’ og Royal Arch Frimurer som krigsagenter for de jødiske verdensherskere i Pilgrim Society (stiftet i 1902)

Putins centralbank i Rusland er vasal af US FED – og Putin er vasal og robot for Pilgrim Society.

Han bliver først rigtig farlig, når hans uhellige herrer i City of London beordrer ham til det.

 

 

 

 

 

Es gibt eine unglaubliche Vorgeschichte des Kriegsmachers und Diktators, Wladimir Putin, des Chabad Lubawitschers Putin , Mitglieds der gleichnamigen Weltuntergangssekte Chabad Lubawitsch. Wie unten beschrieben wurde er zusammen mit britischen MI6-Agenten als Royal Arch Freimaurer-Spion  in London ausgebildet (unten).

Einer seiner Lehrer hiess John Scarlett auch „The Eggman“ benannt, weil er kahlköpfig war. Seine Schüler haben dann den John Scarlett -The „Eggman“ Blog gestartet.

Darin schreibt ein „Anonym“ folgende horrende Geschichte. Ich kann für den Wahrheitsgehalt nicht innestehen – aber die Karriere Putins deutet in der Richtung:

Anonym, sagte …
Die Geschichte der Magdalene: 9. Februar. 2007 um 1:57 Uhr
Ich wurde 1979 in den britischen  Nachrichtendienst rekrutiert. Ich wurde dann von diesem Zeitpunkt als „Zygote“ (unten) verwendet und missbraucht.

Ich wurde auch von diesem Freimaurer-Kult programmiert, um den Anti-Christen und dann den Messias zu salben.

Die Royal Arch Freimaurer haben eine sehr vielseitige Ansicht der Weltreligionen, die allerschlimmsten und barbarischsten Riten, um ihren obszönen Geschmäcken zu gefallen.

Sie wählten 1979 ihren „Anti-Christen“ – einen jungen russischen Offizier aus der KGB,  Herrn Putin genannt.

Er wurde 1993 ‚gesalbt‘ und stieg rasch in den Ränge des KGB auf, um Spionchef zu werden. Später, um fungierender Premierminister von Russland und schließlich  Präsident  zu werden.

Herr Putin wurde als „Anti-Christen gewählt,  programmiert um Israel im Endspiel des Ashkenaton-Kults anzugreifen. (Sie planten dies seit so vielen Jahren.) – Siehe Hesekiel 38,39.

Der Ashkenaton-Kult ist die jüdische Pilgrim Society.

Pilgrims Society

Meedlemskab

Magdalane-beretning – fortsat)
Richard Tomlinson var en britisk MI6-spion, og blev fyret i sin bog99 for udgivelsen af “Big Breach”, der angiveligt afslørede MI6-hemmeligheder. Efter en længere juridisk proces blev bogen godkendt i 2009. Det er dog svært at finde information om indholdet af bogen på internettet. Blogs fra folk, der hævder at være tidligere MI-5 og MI-6 agenter tegner et elendigt billede Billede af statsherredømme, voldtægt, tortur, tankekontrol, mord og pædofili i Illuminat-tjeneste.
Tomlinson er en Royal Arch Mason…uddannet som MI-6 mind control-programmør. Den træning og igangsættelse (og Tomlinson) er direkte satanisk.

Det var på Powergen i 1979, at Richard Tomlinson første gang blev vist et pasfoto af Vladimir Putin. Putin var under MI6/Royal Arch Frimurer/Illuminati hjernekontrol siden 1979 og var en af ​​deres medarbejdere i KGB indtil 1994. ‘Vladimir Putin er en marionet – har altid været det’.

Han var også transvestit og drengelegetøj for MI6’s nuværende direktør, John Scarlett.

Nedenfor er et billede af ansøgningen om Putins russiske føderationspas. Der står, at Putins mor er jøde – og så er Putin pr. definition jøde.

Rekrutterne fik vist 4 pasfotos ogblev  informeret om, at de fire KGB-mænd på billederne var ‘dine kolleger. MI6 kandidater’ sad på verandaen til bygninger med deres KGB-russiske kolleger; Ryger, drikker vodka og nyder brisen. Tomlinson gjorde sit bedste for at fungere som tolk for hele gruppen.

Her var det første møde af mange mellem Richard Tomlinson og Vladimir Putin. Sidstnævnte var hans overordnede i nogle år, 26/7 år gammel, men meget yngre af udseende.

Til venstre: Putin laver Illuminatis satanstegn, djævelens horn.

The Royal Genome Project
‘Putin blev valgt som en DNA-spermdonor inden for dette kongelige’ zygote-projekt og blev derefter beordret af frimureriet til at parre sig med forskellige britiske kvindelige agenter i Berlin. Zygoterne blev derefter ‘samlet’, og den involverede unge kvinde blev efterfølgende myrdet.

Putin var efterhånden blevet ubrugelig og blev afskediget

John Scarlett lavede en aftale med hr. Putin i Polen. De kendte hinanden relativt godt, og begge var Royal Arch Frimurere.

Scarlett lovede den arbejdsløse Putin og hans familie sikkert ophold i London – Putin som sproglærer i tysk. Scarlett havde dog meget forskellige planer: Putin var forbrugsgodt – og skulle myrdes som andre ‘forbrugsgoder’. Det erfarede Putin – og rejste til sin fødeby, Skt. Pertersburg – hvor hans karriere begyndte.

Der er forskelle mellem plakaterne om, hvorvidt Putin brød ud af Illuminati efter at være blevet forrådt af MI-6.

Han brød ikke ud – se hans Illuminati håndtegn ovenfor.

Putin er medlem af superlogen ‘GOLDEN EURASIA’ sammen med Angela Merkel

Bemærkning
Jude Putin er ikke en absolut hersker – lige så lidt som jøden Hitler var.

Rockefeller Foundation finansierede Hitlers ledende eugeniker, Ernst Rüdin. Hitler var ikke arisk – nyere DNA-undersøgelser af hans nulevende familiemedlemmer viser, at familien har gener, der er sjældne blandt oprindelige europæere – men almindelige blandt Ashkenazi-jøder og afrikanere!
En højtstående SS-officer, Hansjürgen Koehler, beskrev i 1941, hvordan han skulle få papirer tilbage fra den østrigske kansler Schuschnigg – papirer, som den myrdede tidligere kansler Dollfuss havde fundet på folkeregistrene, og som hans chef Heydrich mente var korrekte. De forklarede, at Hitlers bedstemor, Maria Anna Schicklgruber, blev gravid med Hitlers far, mens hun tjente i Salomon Rothschilds hjem i Wien.

Begge hjernvaskede i London – Hitler af Tavistock i 1912, Putin spillede i MI6 og senere som WEF ‘Young Global Leader’ og Royal Arch Frimurer (stiftet i 1902) nøgleroller i planender arbejdede  for den jødiske En-verdensregering gennem III Verdenskrige

Putins centralbank i Rusland er vasal af US FED – og Putin er vasal og robot for Pilgrim Society.

Han bliver først rigtig farlig, når hans herrer i City of London beordrer ham til det.

 

 

 

Glücklicherweise brach Mr. Putin 1994 von den Royal Arch Freemasons frei und dies verheisst Gutes  für die „freie“ Welt (???)

Viele Christen sehen Putin als Gog von Magog und Rosch

Anfang von Putins Karriere
Richard Tomlinson  war britischer MI6 Spion – wurde 1995 entlassen, weil er in seinem Buch „The Big Breach“ angebl. MI6-Geheimnisse enthüllt hätte. Nach langwierigem rechtlichem Verfahren wurde dem Buch 2009 stattgegeben.
Jedoch, es ist schwierig im Internet Informationen über den Inhalt des Buchs zu finden.

Blogs von Menschen, die behaupten, ehemalige MI-5- und MI-6-Agenten zu sein, malen ein schmutziges  Bild des Staatsherrorismus, Vergewaltigung, Folter, Mind Control, Mord und Pädophilie im Service der Illuminaten.

Der Hauptblog heißt „Richard Tomlinson und die Russen“:
Richard Tomlinson war mit 21 Jahren einer der Absolventen am Powergen (Spion)-Kurs – die meisten Rekruten waren zwischen 18 und 21 Jahren alt. Tomlinson sollte sein Training hier beginnen,  um später in seiner militärischen Karriere  MI6-Offizier  zu werden. Die anderen wurden als Agenten der „Krone“ (City of London) trainiert.

Die Lehrer hiessen Rimington, Eliza Manningham-Buller und John Scarlett

Mr. Tomlinson ist  Royal Arch-Freimaurer … als MI-6-Mind Control-Programmierer ausgebildet.
Diese Ausbildung und Initiation (und Tomlinson) sind geradezu satanisch.

Es war 1979 bei Powergen, dass dem Richard Tomlinson zuerst ein Passfoto von Wladimir Putin gezeigt wurde.

Putin war   seit 1979 unter MI6 / Royal Arch Frefreimaurerischer  Illuminaten-Gehirnkontrolle   und war bis 1994 einer ihrer Mitarbeiter in der KGB.

 „Vladimir Putin ist eine Marionette – war es immer“. Er war auch Transvestit und Bubenspielzeug des laufenden MI6-Direkrors, John Scarlett.“

Hier unten ist ein Foto des Antrags auf   Putins Pass der Russischen Föderation. Darin steht, dass   Putins Mutter jüdisch ist- und somit ist Putin per Definition Jude.

Den Rekruten wurden 4 Passfotos gezeigt, und sie  wurden informiert, dass die vier KGB-Männer auf den Fotos  ‚Ihre Kollegen in der KGB‘ seien.

Abends würden die „Absolventen“ mit ihren KGB -russischen Kollegen auf der Veranda der Gebäude sitzen; Rauchen, Wodka trinken und die Brise genießen.  Tomlinson  tat   sein Bestes, um als Dolmetscher für die gesamte Gruppe zu fungieren.

Zusammen sahen siewie Einheimische aus, die verzweifelt  ihre Programmierung als „Illuministen“ erfüllten, d. h. ihren Vorgängern zu ähneln – den Kolonialen der „Erleuchtung“, die die Welt von ihrer angeblichen, angeborenen Überlegenheit und Weltlichkeit regiert hatten.

Hier fand das erste Treffen von vielen  zwischen Richard Tomlinson und Wladimir Putin. Letzterer war  ein paar Jahre sein Vorgesetzter,  26/7 Jahre alt, aber viel jünger vom Aussehen her.

Links: Putin macht das Illuminaten-Satanszeichen, die Teufelshörner.

Das Royal Genom-Projekt
„Putin wurde als DNA-Samenspender innerhalb dieses königlichen“ Zygote-Projekts gewähl
t und wurde dann von der Freimaurerei bestellt, mit verschiedenen britischen Weiblichen Agenten in Berlin zu kopulieren. Die Zygoten wurden dann „gesammelt“ und die junge Frau beteiligt wurde anschließend ermordet.

Stephen Daldry [Der Filmregisseur] hatte verschiedene Opfer organisiert, um sie genau für diesen Zweck nach Berlin zu schicken. Er hat auch mitgeteilt, dass er zugehört habe, wie sie  sie in dieser Zeit ermordet wurden (Raumwanzen). Die Kameraaufnahmen wurden auch in  Fernsehgeräten für die Royal Arch Freimaurer aufgestellt, damit sie  sie danach sehen konnten“.

Putin war allmählich entbehrlich geworden und wurde entlassen

John Scarlett   machte einen Deal mit Herrn Putin in Polen. Sie kannten sich relativ gut,  und beide waren Royal Arch Freimaurer

Scarlett versprach dem arbeitslosen Putin und seiner Familie sicheren Aufenthalt in London – Putin als Sprachlehrer in Deutsch. Jedoch, Scarlett hatte ganz andere pläne: Putin war entbehrlich – und sollte wie andere „Entbehrliche“ ermordet werden. Putin erfuhr dies – und reiste nach  seinem Geburtsort Skt. Pertersburg – wo seine Karriere begann.

Es gibt Unterschiede zwischen den Posters, ob Putin aus den Illuminaten ausgebrochen ist nachdem er von MI-6 verraten wurde.

Er ist nicht ausgebrochen – sie sein Illuminatenhandzeichen oben und

Putin ist zusammen mit Angela Merkel mitglied der Superloge, „GOLDENES EURASIEN“

Bemerkung
Jude Putin ist kein Alleinherrscher – ebenso wenig wie Jude Hitler es war.

Die Rockefeller Foundation finanzierte Hitlers Chef-Eugeniker Ernst Rüdin. Hitler war kein Arier – jüngste DNA-Untersuchungen seiner lebenden Familienmitglieder zeigen, dass die Familie Gene hat, die unter indigenen Europäern selten sind – aber häufig unter aschkenasischen Juden und Afrikanern!
Ein hochrangiger SS-Offizier, Hansjürgen Köhler, beschrieb 1941, wie er vom österreichischen Bundeskanzler Schuschnigg Papiere zurückbekommen sollte – Papiere, die der ermordete Altkanzler Dollfuß wiederbeschafft hatte und die sein Chef Heydrich für richtig hielt. Sie erklärten, dass Hitlers Großmutter, Maria Anna Schicklgruber, mit Hitlers Vater schwanger wurde, während sie in Salomon Rothschilds Haus in Wien diente.

Beide wurden In London  gehirngewaschen – Hitler von Tavistock 1912, Putin in der MI6 und später als WEF „Young Global Leader“ und Royal Arch Freimaurer für die jüdischen Weltregenten der Pilgrim Society (1902 gestiftet) entscheidende Rollen im Plan auf die jüdische Eine-Weltregierung durch Kriege zu arbeiten.

Putins Russische Zentralbank  ist Vassal der US FED -und Putin ist Vassal und Roboter der Pilgrim Society.

Richtig gefährlich wird er erst, wenn seine Meister in der City of London es ihm befehlen.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: