Tilbud om Rigdom og Berømmelse for min sjæl fra “Verdensfyrstens” amerikanske Hovedkvarter i Washington

 

“Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge” 1. Peter 5:8
“Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne verdens fyrste” Johs. 14:30

Jeg modtog en usædvanlig kommentar til en dansk artikel dateret 26.05.2020. Kommentaren afslører alt om ophavsmanden til Den Nye Verdensorden (NWO). Men jeg ved ikke, om det skal opfattes som en joke eller en trussel.

For forståelsens skyld først et par oplysninger

USAs 1-dollarseddel viser USAs Great Seal – en gave fra Mayer Amschel Rothschild  ca. 1782  til den (Nye Verden, USA) med påmindelse om den Nye Verdens Orden:  at Lucifers altseende øje gennem Rothschild holder øje med og styrer USAs (og Verdens) Regering/er)v.hj.a. hans  Council on Foreign Relations, USAs “usynlige” regering, der bl.a. dirigerede udenrigsminister Hillary Clinton efter hendes eget udsagn.   Både Pyramiden og ørnen har tallet 13 som ledetråd sv. t. Israels 13 stammer. Slutstenen på pyramiden er ikke op plads. Dollarsedlen skal daglig minde amerikanerne om at fuldende denne Nye Verdensorden med en jødisk regeret énverdensstat. Først da er slutstenen på plads!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg

Illuminaterne er en kommunistisk revolutionær Orden, stiftet af de jødiske jesuiter og talmudister, Adam Weishaupt og Mayr Amschel Rothschild d. 1. Maj 1776 (Heraf arbejdernes internationale kampdag 1. maj). Meningen var, at Rothschilderne skulle styre verden v.hj. a. Rothschilds umådelige pengemasser (bestikkelse og pengeproduktion). I dag er der kun 5 centralbanker  der ikke er Rothschildejede. Den danske Nationalbank er siden 1818 Rothschildejet).  Iflg. Adam Weishaupt basrer illuminisme Luciferisk lære (Illuminati = “De oplyste”)

Weishaupts lavede et 6–punktsprogram, der er grundlaget for jøderne Karl Marx´ og Lenins  filosofier:
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres satanisme).

Illuminatordenen blev afsløret i 1785 og ophævet i 1786.
Men forinden havde ordenen overtaget kommandoen over alverdens frimurerloger på Wilhelmsbadkonferencen i 1781.

Til gennemførelse af projektet har Rothschild flg. organisationer til sin rådighed; City of London, center for verdens frimureri, centralbankerne med deres BIS i Basel, EU-Kommissionen, som er erklæret illuministisk (s. 29) og partner i Rothschilds RIIA/Chatham House indtil min forrige blog, der gjorde opmærksom derpå,  blev hacket i 2019 af EUs Internetpoliti, ECIPS der står for City of Londons Mål:  Vi behøver en  stærk stat, én stat og én sikkerhedstjeneste”. Derefter forsvandt EU-kommissionen fra Chatham House´s “Corporate Partner” Membership List.
City of London disponerer over verdens koncerner!
José Barroso sagde, at EU skulle anføre den Nye Verdensorden og være dens model.

Herudover råder City of London over organisationer, der årligt indkalder “vore” politikere og finansmagnater til information om, hvad man har planlagt og hvordan de med stok og gulerod har at forholde sig dertil: US og European Councils on Foreign Relations, Bilderberg, WEF, Club of Rome (ophav til klimaløgnen) med aflæggere, Den Trilaterale Kommission, FN, NATO osv.

Nu til Kommentaren, som var på dansk

“Illuminaternes  Internationale hovedkvarter, USA, har netop kommenteret FN’s ERKLÆRING DEN NYE VERDENSORDEN SOM SIN PROGRAM: GLOBAL SOVJETUNION.

“ØNSKER DU AT BLIVER RIG OG KENDT?

Er du i DANMARK eller hvor som helst i verden, er du  forretningsmand eller – kvinde, politiker, musiker eller studerende og vil du være rig, berømt og magtfuld i livet?

WhatsApp…… Instant start-registrering er nu åben online.

Er du forretningsmand eller kunstner, politiker eller præst(!!) og vil du blive en stor, magtfuld, rig og berømt person i verden?

Slut dig til os for at blive et af vores officielle medlemmer i dag.

Besøg Illuminati og dets repræsentant efter at have gennemført registreringen.

Der kræves ingen ofre eller liv.

Illuminati Brotherhood bringer rigdom og berømmelse til live.

Du har nu fuld adgang til at fjerne fattigdom fra dit liv. Kun et medlem, der er blevet indviet i Illuminati Broderskabet, har autoritet til at bringe et medlem ind i Kirken. Slut dig til os i dag fra hvor som helst i verden og gør dine drømme til virkelighed.

Når du først er blevet medlem, vil du være rig og berømtu for resten af ​​dit liv

NYE MEDLEMMER ER ALTID VELKOMNE!!!!!

FORDELE FOR NYE MEDLEMMER, DER KOMMER MED I ILLUMINAT-SELSKABET, ER 1.000.000,00 USD KONTANT BONUS, 100.000 USD ny elegant drømmebil, drømmebolig, der skal købes i det land, du vælger, en måneds ferie (fuldt betalt) på din drømmedestination, et års golfmedlemspakke en v.i.p.-behandling i alle lufthavne i verden en komplet livsstilsændring, adgang til Bohemian Groves månedlige konto hver måned, som medlem en måneds booket tid med de 5 førende personligheder i verden og de 5 bedste berømtheder i verden.
ILLUMINATI TEMPLE WASHINGTON DC, USA
TELEFONNUMMER……..”

Og endnu værre: Europarådet annoncerer også efter Illuminati-medlemmer:

“at være medlemmer af illuminati f – Forum – Europarådet
https://www.coe.int › Demokrati › Ungdomsportefølje
9. september 2022 — Forummet giver dig mulighed for at interagere med andre brugere af hjemmesiden og udveksle emner relateret til ungdomsarbejde, ikke-formel uddannelse’.

Hvis du vil se nærmere, vil du støde på en ddgangsinterface med kodekrav.

Budskabet var på dansk. Jeg foretog lidt efterforskning: Der er faktisk et hemmeligt illuminat- samfund i Washington DC.

Tilsyneladende er der kun dette eneste forneden viste Frimurertempel  i Washington, som dog hører til den illuministiske Scottish Rite – Southern Jurisdiction. Det var denne afdeling, sammen med ledelsen af ​​den katolske kirke, der introniserede Satan ind som leder af kirken i 1963.

Templets hus er et frimurertempel i Washington, D.C., USA, der tjener som hovedkvarter for den Skotske Ritus  Frimureri , U.S.A. (officielt Adresse  for Det Øverste Råd, 33°, Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, Washington D.C., U.S.A.).

Dette er den rite, hvis guru var satanisten og dommedagsforudsigeren Albert Pike , der opfandt Ku Klux Klan.

 

Jeg har undladt telefonnummer mm. for at ikke nogen skal lade sig friste!

Og endnu værre: Europarådet annoncerer også på Google  for Illuminati-medlemmer: “at være medlemmer af illuminati f – Forum – Europarådet
https://www.coe.int › Demokrati › Ungdomsportefølje
9. september 2022 — Forummet giver dig mulighed for at interagere med andre brugere af hjemmesiden og udveksle emner relateret til ungdomsarbejde, ikke-formel uddannelse”.

Hvis man vil se nærmere, vil man støde på en Adgangsformular med kode.

Jeg må vel se det sådan, at man forsøger at standse min uigendrivelige, veldokumenterede, afslørende bloggervirksomhed gennem 15 år om den Nye Verdensorden, Euromediterranien, Klimaløgnen, Covid19-humbugen og de farlige genmanipulationer samt min påvisning af, at Kristus og hans genkomst er  bevislige realiteter. Man vil uskadeliggøre mig, hvilket ikke vil lykkes.

1. Dødstrussel i 2010
2. Hackning i 2019
3. Nu Satans ældgamle lokkemetode – hans 3. fristelse af Kristus: Alverdens rigdom.

Hvad bliver det næste?

Hvis et sølle mennske skulle bide på krogen vil han stifte bekendtskab med en anden side af Satan:
Johs. 8:44 “I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og løgnens fader”!

Det sagde Kristus til farisæerne. Farisæerne hedder i dag illuminater/frimurere – for deres lære baserer på farisæernes frygtelige bog, Talmud

 

En-Verdens-Kryptomøntfod indført

Det nedenfor anførte er utrolige – men veldokumenterede facts, som jeg finder, det er min pligt at oplyse så mange som muligt om.

P.g.a. mine mange altid særdeles  veldokumenterede artikler om denne Nye Verdensorden  er jeg blokeret ikke blot på Facebook og Twitter-  men siden maj 2022 også på Google- og Bing-søgemaskinerne: Folk må ikke erfare disse ting, ikke tage stilling til dem, ikke forelægge dem for politikere og andre. Medierne har for længe siden lukket af. Min forrige blog blev hacket af EUs internetpolitu, ECIPS, der stjal mange af mine artikler : Censuren har sejret – den Nye Verdenordens diktatoriske uvidenhed er trumf. 

I 2021 udgav chefen, Augustin Carstens, for BIS (Rothschilds Bank for International Settlements i Basel/Central Bank for alle Rothschild’s centralbanker i verden) en videotale, der annoncerede lanceringen af en global CBDC (Central Bank Digital Currency/kryptomøntfod). : ‘Vi har både viljen og teknologien til at gøre det’! Vi ved ikke, nvad folk bruger 100 dollars på. Vi vil kontrollere det (og evt. stoppe købet)”

I sin bog Tragedy and Hope skrev insider, medlem af Council on Foreign Relations (CFR), Carroll Quigley (år 1930) efter en 2-årig undersøgelse af CFR-arkiverne for det internationale banknetværk: “Finanskapitalismens kræfter havde et andet, vidtrækkende mål om at skabe intet mindre end et verdensomspændende finanskontrolsystem på private hænder for at dominere det politiske system i alle lande og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på en feudalistisk måde af verdens centralbanker i fællesskab gennem hemmelige aftaler indgået gennem regelmæssige møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, Schweiz, en privat bank ejet af verdens centralbanker. ‘Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale banker ønskede at kontrollere og manipulere en nations monetære system og give det udseende af at være kontrolleret af regeringen”.

 

En-Verdens kryptomøntfod indføres i løbet af det næste år

Den 9. marts 2022 underskrev U.S. Præs. Biden Executive Order 14067, hvori han gav mandat til en række undersøgelser udført af stort set alle amerikanske finansielle og politiske organisationer. Disse skulle være tilgængelige den 9. september 2022. Efter konsultationer skulle den 9. marts 2023 det være tiden for USA til at indføre denne fælles verdensvaluta i koordinering med Rothschilds BIS og dens centralbanker – såvel som med det globale politiske system.

Nedenfor ses så starten på styringen af vore penge – således at man kan berøve os vort eksistensgrunslag – underskrevet af Præsident Biden d. 9. marts i år. Men tiltaget er nøje afstemt med verdens (Rothschilds) centralbanker – og er ikke et isoleret fænomen – men et vigtigt led i World Economic Forums og FNs samordnede fremskyndede Big Reset – vejen til FNs Agenda 2030, den globale Øko-Sovjet-Union

Executive Order 14067—Ensuring Responsible Development of Digital Assets

US Presidency Project 9. März 2022 

JOSEPH R. BIDEN

46th President of the United States: 2021 ‐ present

Nedenfor er et par uddrag

Inden 1 år efter datoen for etableringen af ramerne i henhold til denne forordnings afsnit 8(b)(i) skal finansministeren i samråd med statssekretæren, handelsministeren, direktøren for kontoret for Ledelse og budget, administratoren af De Forenede Staters Agentur for International Udvikling og, hvor det er relevant, lederne af andre relevante agenturer, rapportere til præsidenten om prioriterede tiltag, der er truffet under rammen og dens effektivitet.

(iv) Inden for 90 dage efter datoen for denne bekendtgørelse forelægger i samråd med udenrigsministeren, finansministeren og ministeren for indenrigssikkerhed en rapport til præsidenten om styrkelse af internationalt retshåndhævelsessamarbejde mhp. at opdage, efterforske og retsforfølge kriminel aktivitet i forbindelse med digitale aktiver.

(a) Udtrykket ‘blockchain’ refererer til distribuerede hovedbogsteknologier, hvor data deles på tværs af et netværk, der skaber en digital hovedbog af verificerede transaktioner eller information mellem netværksdeltagere, og dataene er forbundet, typisk ved hjælp af kryptografi, for at opretholde integriteten af hovedbogen og udføre andre funktioner, herunder overdragelse af ejerskab eller værdi.

(b) Udtrykket ‘centralbanks digital valuta’ eller ‘CBDC’ henviser til en form for digitale penge eller pengeværdi denomineret i den nationale regningsenhed, som er en direkte forpligtelse for centralbanken.

(c) Udtrykket ‘kryptocmøntfod’ refererer til et digitalt aktiv, som kan være et udvekslingsmedium, for hvilket registreringer af oprettelse eller ejerskab understøttes af distribueret hovedbogsteknologi baseret på kryptografi, som f.eks. en blockchain.

Udtrykket ‘digitale aktiver’ refererer til alle CBDC’er. Eksempler på digitale aktiver omfatter kryptovalutaer, stablecoins og CBDC’er.

(e) Udtrykket ‘stablecoins’ henviser til en kategori af kryptovalutaer med mekanismer rettet mod at opretholde en stabil værdi, f.eks. ved at knytte værdien af mønten til en bestemt valuta, aktiv eller pulje af aktiver eller ved algoritmisk at styre efterspørgslen som svar på ændringer i efterspørgslen

Hvad betyder denne globale fælles valuta UDEN PENGE?

1. TOTAL KONTROL MED BORGERNES BANKKONTI.
2. ALLE BANKTRANSAKTIONER FOREGÅR GENNEM DIGITALT ORBUNDNE CENTRALBANKER.
3. TOTAL LYDIGHED OVER FOR DET HERSKENDENDE SYSTEM – ‘SOCIAL SCORE’: POINTS AFHÆNGIGT AF OPFYLDT BEORDRET OPFØRSEL – SOM I DAG I KINA!
4. HVIS FOR LAVE ‘SOCIAL SCORES’ LUKKER DIN BANKKONTO – OG DU HAR INTET!

 

 

Og så? Så er man ifølge World Economic Forum: “Hackbare, sjælløse dyr uden ret til at eksistere

Menneskene er nemlig iflg. WEFs Præsident Klaus Schwab (2016) inden 2026 udstyret med hjernechips, så man kan læse vore tanker og styre dem (gennem Vacciner)

Sådan ser hjernechipsene ud i Pfizers Covid-vaccine iflg Pathologerne ved Universitetet i Reutlingen

WEF erklærer også ganske åbent at ville forandre vor genetiske livskode til “noget nyttigt” gennem mRNA-Vacciner!!

Konspirationsteori? Detter er elitens selverklærede konspirationsfakta mod en uvidende menneskehed, der blot ønsker at være uvidende

Metalsplinter/Chips i blod og Covid-vacciner, der slet ikke er nødvendige

 

En undersøgelse i The International Journal of Vaccine Theory Practice and Research 2(2) 12. august 2022 viser, hvad Reutlingen-patologerne og University of Almeéria (nedenfor) og andre fandt i Pfizer Comirnaty-vaccinen efter mRNA-genmanipulationerne: metalsplinter bliver til kerner for blodpropper ved at få ødelagte røde blodlegemer og fibrin til at samle sig omkring disse partikler.

I abstraktet står der som følger: ” Mørkefeltsmikroskopisk analyse af frisk perifert blod på et objektglas giver en indledende og øjeblikkelig vurdering af helbredet af blodlegemerne. I denne undersøgelse analyserede vi den perifere bloddråbe fra 1.006 symptomatiske forsøgspersoner efter podning med en mRNA-injektion (Pfizer/BioNTech eller Moderna) fra marts 2021 ved hjælp af et mørkfelt optisk mikroskop .

Der var 948 forsøgspersoner (94 % af det samlede antal). Prøverne viste en måned efter mRNA-vaccination  en ophobning af erytrocytter og tilstedeværelsen af ​​partikler af forskellig form og størrelse af uklar oprindelse .

Blodet fra 12 frivillige blev testet med samme metode før vaccination og viste en fuldstændig normal hæmatologisk fordeling. De fundne ændringer efter inokulering af mRNA-injektionerne styrker yderligere mistanken om, at ændringerne skyldes de såkaldte “vacciner” i sig selv.

Resultater
Af de 1.006 analyserede tilfælde viste kun 58
, eller  5,77% af det samlede antal, et helt normalt hæmatologisk billede ved mikroskopisk analyse efter den sidste mRNA-injektion med enten Moderna- eller Pfizer-præparatet .

Spike-protein fra SARS-CoV-2 (Nance & Meier, 2021) er også kendt for at indeholde fremmede partikler, som CDC og de mange promotorer af de eksperimentelle injektioner hævdede slet ikke var i demDisse uvedkommende komponenter omfatter metalliske genstande, som tidligere rapporteret i dette tidsskrift af Lee et al. (2022), hvilket bekræftes i vores rapporterede resultater nedenfor. Partikler kan ses mellem de røde blodlegemer, som er stærkt klumpet omkring de udefra kommende partikler;   de røde blodlegemer til højre nedenfor (b) er ikke længere sfæriske og klumper sig sammen som ved koagulation og koagulation.

Her er et par af de mange billeder i artiklen

Nederst: Normal blodtælling til venstre – ophobning omkring hvide fremmedlegemer til højre

Nedenfor plasmafund “Covid-manipuleret”

Nedenfor pengerulle-fænomen -> Blodpropper – som forekommer hos 62% af de gensplejsede   

Rørformet grafenstreng   – først opdaget af University of Almeria

Vi rapporterer  4 kliniske tilfælde valgt som repræsentative for hele serien”.

Foreløbige resultater fra andre forfattere om faren ved influenzavaccinationer:

Jeg har allerede vist, hvordan metalliske nanochips opdagedes af Reutlingen-patologerne i Pfizers Comirnaty “Covid”-vaccine 

Samt fra universitetet i Almeria og her

Nu er influenzasæsonen lige om hjørnet – også selvom der næsten ikke har været nogen influenzaepidemier de seneste sæsoner. Fordi den ikke-specifikke PCR-metode ikke kan skelne mellem “Covid” og A- eller B-influenza. Det hele blev døbt “Covid19” af politiske årsager, for at øge antallet af infektioner og skræmme folk til vaccinationer.

USA har derfor nu afvist  PCR-metoden efter en sønderlemmende peer-reviewet artikel af internationale videnskabsmænd 

Selv et flertal af folketingspolitikere er i tvivl om testen – men bruger den alligevel, som de medløbere, de er.
Først og fremmest vil du blive tilbudt en vaccination mod den ellers “afskaffede” influenza.
Det er dog sidste års influenza, man bliver vaccineret imod – ikke den nuværende!!

Derfor er disse vaccinationer meget ineffektive .
Nu agiterer de danske sundhedsmyndigheder for nye mRNA-genterapier mod sommerforkølelsen Omikron BA.5. De er dog ikke blevet testet på et enkelt menneske  ifølge professor Peter McCullough, som mistede sit job for at advare om “Covid”-genterapierne. Hør det her.

Konsekvenserne efter Covid- vaccinationerne: Gentagne “Covid”-infektioner og blodpropper blev vidtgående holdt skjult .

Nu bliver de sene virkninger af den igangværende “Covid19-genmanipulationskampagne” tydelige:

Risikoen for hjertebetændelse i alderen 18-44 år øges 44 gange efter ‘Covid-genmanipulation’

Officiel dødsstatistik
Sydafrika & UK  & UK regering ONS 23. august 2022 & Australien  & Portugal , Italien  melder om stigende uforklarlige dødsfald.   USAs OneAmerica meddelte, at antallet af dødsfald i dets gruppelivsforsikringsforretning i aldersgruppen 18-64 er steget med hele 40 %, en tendens der  startede i anden halvdel  af 2021 og fortsatte resten af. 
Ifølge prof. Arne Burchardt er der alvorlige hjerteskader  ved dødsfald efter vaccination .
Balsamørerne finder slangeformede, lange blodpropper på døde vaccinerede   her  og her

Her er et hætteglas med disse rå osteagtige masser, udvasket fra blodkar og konserveret før farvning:

Hvorfor vaccineres mod omicron?

Dødeligheden er lav ( 300-400 om dagen blandt USA’s 330 millioner mennesker ).

Her kan du se Euromomos dødstal siden 2018 Vi har nu usædvanligt lave dødstal – dette til trods vil man altså vaccinere mod BA.5!!!
Men kan man stole på Euromom?

Ovenstående meddelelser indikerer tværtimod  stigende  dødsfaldstal! 
Og de postulerede høje indlæggelsesrater ?

Som man kan se, steg antallet af hospitaliseringermarkant efter vaccinationsstart fra omkring 1. januar 2021

Og Covid-tilfælde? Our World in Data finder trods meget store  vaccinationstal

Min Mail til Søren Brostrøm og Magnus Heunicke: Peer-reviewed revision af Pfizers og Modernas covidvaccine-data: Vaccinen farligere end Covid19!

Kære Søren Brostrøm

Jeg hørte dig i TV-avisen i aften ytre, at booster-vacciner skal tilbydes  folk over 50 år.
Du sagde ganske rigtigt, at det ikke beskytter mod smitte – men  nedsatte risikoen for svær sygdom.Og jeg erfarer, at DK allerede har købt 22 Millioner doser mRNA vaccine til en forudset (planlagt?) ny skræmmekampagne.
Hvordan kan I ellers vide, at 2021-sæson covid-vaccinerne også virker på 2023 sæsons pandemi? det er da ellers aldrig før forekommet.

I den forbindelse vil jeg som læge gerne vide, hvorpå du bygger dit udsagn.

Alting tyder nemlig på, at der er forkert:

1. Et peer-reviewed internationalt gennemsyn af Pfizers Og Modernas trial materiale til FDA-autorisation tyder nemlig på, at vaccinationerne er farligere end Covid19
 Resultater (oversat): Pfizer og Moderna mRNA COVID-19-vacciner var forbundet med en øget risiko for alvorlige bivirkninger af særlig interesse, med en absolut risikostigning på 10,1 og 15,1
pr. 10.000 vaccinerede over placebo-baselines på henholdsvis 17,6 og 42,2 (95 % CI -0,4 til 20,6 og -3,6 til 33,8).

Tilsammen var mRNA-vaccinerne forbundet med en absolut risikostigning for alvorlige bivirkninger af særlig interesse på 12,5 pr. 10.000 .Overrisikoen for alvorlige uønskede hændelser af særlig interesse oversteg risikoreduktionen for COVID-19 indlæggelse i forhold til placebogruppen i både Pfizer- og Moderna-forsøg (henholdsvis 2,3 og 6,4 pr. 10.000 deltagere

Overrisikoen for alvorlige uønskede hændelser af særlig interesse oversteg risikoreduktionen for COVID-19 indlæggelse i forhold til placebogruppen i både Pfizer- og Moderna-forsøg (henholdsvis 2,3 og 6,4 pr. 10.000 deltagere.

Pfizer har selv i tvungen erklæring til New Yorks Stock Exchange indrømmet, at have fusket, at man ikke kender cominartys sikkerhed og virkning!!
Tyske RKI tal fra Bundesländerne viser, at jo mere man vaccinerer – desto større bliver incidensen  
Ikke så mærkeligt:
 The Lancet har afsløret, at vaccinerede breakthrough patienter har 251 x mere virus i svælget end inficerede ikke-vaccinerede 
Endelig giver The Lancet mRNA genterapierne dødsstødet og skælder ud på jer beslutningstagere
Siden påbegyndelsen af Covid-genterapierne er Forsikringsselskabernes livsforsikringsudbetalinger steget med 163%
Du har sagt, at vi ikke skal lytte til vacinemyterne – men er dog tilsyneladende ophørt med at prise deres “utrolige effektivitet”.

Jeg  begynder at tro, at det er jeres udsagn der er myter – baseret på en ubrugelig PCR-Methode, der iflg. sin opfinder, nobelpristager Kary Mullis, er ubrugelig til virusdiagnostik, fordi den er unøjagtig og uspecifik.

PCR er en test, som iflg anerkendte internationale videnskabsfolks peer-reviewede artikel indeholder 10 fejl, hvoraf hver enkelt ville kassere testen i almindelig laboratoriesammenhæng,  og som USAs CDC har kasseret som ubrugelig til at skelne Covid fra influenzavira

En PCR-test, som I har undladt at kvantitere, hvilket giver mindst 90% ikke smittefarlige falske positiver

OG DETTE ER MEGET VIGTIGT. FOR HELE PANDEMIENS TROVÆRDIGHED AFHÆNGER AF DENNE ENE TEST.

UDEN DEN HAVDE VI BLOT SÆSONALE INFLUENZAEPIDEMIER MED SAMME DØDELIGHED SOM DISSE = 0,16% IFLG. HENRIK ULLUM

Kære Søren Brostrøm.

Jeg driver en blog på tysk og beskæftiger mig meget med covid-vaccinekampagen.
Jeg beder dig om med fakta at gendrive ovenstående, for at nuancere mine posts.

Venlig hilsen

Anders Bruun Lauren
pens. overlæge

Reutlinger entdeckte Nanochips in Covid19 Vakzinen: UNs und WEFs unabdingbare luziferische Einweihung in die Neue Weltordnung

WEFs Klaus Schwab ist ein Laufbursche der City of London Illuminaten.

In Davos 2021 hat er das Konzept seiner “4. Industriellen Revolution” alias das “Grosse Reset/Nullstellung” herausgegeben: den Wegbereiter für UNOs “Umgestaltung unserer Welt: Agenda 2030 für  Nachhaltige  Entwicklung .”
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda-2030-2.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er luciferian-oath-1.png

Dies ist die Durchsetzung der  lange vorbereiteten Neuen Weltordnung Luzifers.

Wie der Direktor der Planetären Initiative, der UN, David Spangler (links), sagt: Keiner wird in die Neue Weltordnung eingehen, der nicht willens ist, einer luziferischen Einweihung zu nehmen

Nun eilt World Economic Forum Präsident der willigen Menschheit zur Hilfe: “Nehmen Sie eine digitale Identtät – und sie werden für immer verändert (Sie haben Ihre gottgegebene Seele verloren).

Alles was sie brauchen hat Klaus Schwab schon für Sie bereitgelegt: Sie brauchen nur einen kleinen Chip in Hirn – und den werden sie vor 2026 erhalten haben. Danach seien sSie ein integrierter Teil der digitalen Welt und können von Ihren Illuminaten-Herren in London aus gesteuert werden. Denken brauchen und können Sie gar nicht mehr.

VIDEO

Und noch wichtiger: Sie haben sich dem Freimaurergott, Luzifer, mit Haut, Haaren und Seele als ewiges Eigentum verschworen – eigentlich schon wenn Sie die “Covid19”-Vakzine erhalten haben.

Denn darin gibt es Nanochips, mittels derer Sie von Luzifers Jüngern ferngesteuert werden können.

FNs Generalsekretær Klager over Regeringers Magtmisbrug med Pandemien som Påskud

Antonio Guterres, FNs- Generalsekretær 22. februar 2021 

„Virussen angriber også politiske og borgerlige rettigheder og reducerer borgernes udtryksrum yderligere“, sagde hr. Guterres derefter. „Ved at fordreje pandemien som påskud har myndighederne i nogle lande truffet hårde sikkerhedsforanstaltninger og vedtaget nødforanstaltninger for at undertrykke skurrende stemmer, afskaffe de fleste grundlæggende friheder, give uafhængige medier mundkurv på og hæmme ikke-statslige organisationers arbejde“, klagede han.

Welt 7 Febr. 2021: I den første bølge af koronapandemien i marts 2020 spændte forbundsindenrigsministeriet forskere fra flere forskningsinstitutter og universiteter for til politiske formål.
Det bestilte forskerne fra Robert Koch Institute og andre institutioner til at oprette en beregningsmodel på baggrund af hvilken indenrigsminister Horst Seehofer (CSU) ville retfærdiggøre hårde koronaforanstaltninger.

I en udveksling af e-mails beder Departementschefen i indenrigsministeriet, Markus Kerber, de forskere, der er kontaktet, om at udvikle en model på grundlag af hvilken „forebyggende og undertrykkende foranstaltninger“ kan planlægges.

Ifølge korrespondancen arbejdede forskerne i tæt koordinering med ministeriet for på kun fire dage at udvikle indhold til et papir, der var blevet erklæret hemmeligt, som blev distribueret via forskellige medier de følgende dage.

Journalist Carl Henrik Rorbecks Knivskarpe, Dokumenterede Dissektion af Regeringens Kriminelle Covid19-Bedrageri

Her er et rystende video-interview med journalisten Rorbeck, der burde kunne få selv de mest medie-hjernevaskede danskere op af lænestolen.

Rorbeck påviser bl.a. coronapandemien som ren svindel baseret på den notorisk ubrugelige PCR-test , der ukvantificeret producerer 97% falske „positive smittede“, ved ikke at bruge cut-off værdi på højst 30 Ct (formeringscycler). I stedet bruger man i DK cut-off ved Ct28 – i Tyskland op til Ct. 45, hvorved man producerer alt, alt for høje „smittetal“ – højst 10% af dem er smittefarlige. (Det fund gjorde New York Times strider mod Facebooks „samfundspolitik“, der altså erklæret ikke bringer sandheden. Man gør derved raske, symptomløse personer „syge“, der „kræves i isolation“. Alle er faktisk syge indtil det modsatte er bevist.

Kary Mullis er opfinder af PCR-testen og erklærer testen for ubrugelig til sygdoms/virusdiagnostik. Mullis er nobelpristager https://www.youtube.com/embed/V__Zx0qS7uI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=de&autohide=2&wmode=transparent

Rorbeck påviser overtrædelse af menneskerettigheder endog på det juridiske plan.
Med love og bestemmelse i hånd viser han, at bestemmelsen i epidemiloven af 15. marts 2020 om tvangsbehandling går videre i den nye epidemilov pga, sundhedsministeriel bestemmelse af 13. jan. 2021.

Han påviser v.hj.a. tal fra Sveriges officielle Statistik, at der er på ingen måde er tale om overdødelighed i det liberale Sverige, der ikke har lukket ned eller tvunget folk til at bære masker.

Han fortæller, at der i Danmark er døde 400 personer på 82 år i gennemsnit (gennemsnitslevealder opgives til 81 år) AF covid19men diagnosen Covid19 er stillet med dokumenteret ubrugelig PCR-metode.

På sygehus har man konstateret „covid19“ positivitet hos samme knoglebrudspatient 5 gange. Det batter jo i statistikken!

Sundhedsstyrelsen har frarådet at lukke samfundet ned pga. en så ringe dødelighed.
Statsministeren har ikke kunnet dokumentere, hvilke myndigheder, der tilrådede hende at lukke ned!

Rorbeck viser, at det fatale vaccinepas blev planlagt af EU allerede 2018 – 2 år før pandemien

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

Rorbeck er medlem af en gruppe, der vil stævne regeringen for uberettiget overtrædelse af Grundloven i forbindelse med censur på sociale medier: Regeringen har uddelegeret censur til disse medier – dikteret dem, hvad de skal bortcensurere, hvilket fremgår af stereotype standardsvar ved forespørgsler til medierne om deres retningslinier. Det har regeringen ingen lovhjemmel til. Før sådant indføres og nedlukning gennemføres, skal Europarådet sanktionere. Regeringen har ikke spurgt Europarådet

Regeringen har tvunget Sundhedsstyrelsen til at lave en liste over farlige sygdomme, der kan hjemle tvangsbehandling på sygehuse eller anden institution:
Allerøverst på denne farlighedsliste står Covid19, der MÅSKE har slået 400 gamlinger over gennemsnitslevealderen ihjel.

Derefter følger sygdomme som Ebola, behandlingsresistent tuberkulose (importeres med indvandringen), pest og andre sygdomme med meget høj dødelighed

Med sin velunderbyggede, kolossale viden bekræfter Rorbeck store dele af det, jeg har skrevet gennem det sidste år,

SVERIGE HAR AFSKAFFET PCR-METODEN – GRUNDLAGET FOR „COVID19-PANDEMIEN“ – SOM VÆRENDE UBRUGELIG TIL DIAGNOSE OG AFGØRELSE AF „COVID19“-SMITSOMHED

Sverige har under Covid19 epidemien været det „Internationale Samfunds“/ den Nye Verdensordens (NVO) enfant terrible – ja kætter: Sverige har ikke lukket ned, ikke bruger masker – og Sverige har ikke nogen overdødelighed af den grund! – skønt „vore“ politikere med vanlig usandfærdighed har postuleret, at hvis vi ikke lukkede ned og bar masker, ville 25.000 dø af Covid19!

MEN NU KOMMER DET ENDELIGE OG AFGØRENDE OPRØR MOD WHO´S/DAVOS´/JOHNS HOPKINS HOSPITALS OG BILL GATES CORONA-RESTRIKTIONSVANVID PÅ VEGNE AF DERES NVO-HERRER OG MESTRE:

SVERIGE HAR FORKASTET SELVE GRUNDLAGET FOR „COVID19-PANDEMIEN“: RT-PCR-TESTEN SOM VÆRDILØS – OG DEFINERER NU SYGE OG SMITTEDE SOM KLINISK SYGE – PUNKTUM. FAKTISK SKETE DET ALLEREDE SIDSTE ÅR!

Men det har „vore“ medier og politikere intet fortalt os om!

Endelig fremstod altså den lille dreng, som tidl. EU-sundhedsordførende, Wolfgang Wodarg, efterlyste, og drengen/Sverige har nu sagt: „KEJSEREN HAR JO INGEN KLÆDER PÅ“!

Sveriges Folkhälsomyndighet d. 19. April 2021:
Vejledning om kriterier for vurdering af infektionsfrihed i covid-19
Det svenske folkesundhedsagentur har udviklet nationale kriterier for vurdering af infektionsfrihed i covid-19.

PCR-teknologien, der anvendes i test til påvisning af vira, kan ikke skelne mellem vira, der er i stand til at inficere celler, og vira, der er blevet neutraliseret af immunsystemet, og derfor kan disse tests ikke bruges til at afgøre, om nogen er smitsom eller ej.

RNA fra vira kan ofte påvises i uger (nogle gange måneder) efter sygdommen, men det betyder ikke, at du stadig er smitsom. Der er også flere videnskabelige undersøgelser, der antyder, at infektiviteten af ​​covid-19 er størst i begyndelsen af ​​sygdomsperioden.

De anbefalede kriterier for vurdering af infektionsfriheden er derfor baseret på stabil klinisk forbedring med frihed fra feber i mindst to dage, og at mindst syv dage er gået siden symptomernes indtræden. For dem, der har haft mere udtalte symptomer mindst 14 dage efter sygdommen og for den allermest syge individuel vurdering af den behandlende læge.

Kriterierne er udviklet i samarbejde med repræsentanter for specialforeningerne inden for infektionssygdomsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygiejne og infektionskontrol. Disse er senest blevet diskuteret i gruppen på et møde den 19. april 2021 på grund af de nye virusvarianter. Vurderingen var dengang, at der ikke var behov for nogen opdatering. Anbefalingerne opdateres, efterhånden som ny viden om covid-19-infektivitet tilføjes“.

Bemærkninger
Det vil være læsere af denne blog bekendt, at jeg gennem mere end et år har påpeget, at PCR metoden er ubrugelig til sygdomsdiagnostik som allerede erklæret af PCR-metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis

Desuden udkom sidste år en peer-reviewed artikel af internationalt anerkendte videnskabsmænd (artiklen kan ses her i sin helhed): Studiet gennemgik Corman-Drostens artikel, der ligger til grund for den udbredte anvendelse af RT-PCR-testen som grundlag for hele „pandemisvindelen“. Forfatterne forlangte artiklen trukket tilbage: Metoden lider af 10 graverende fejl, hvoraf blot en enkelt er nok til at kassere metoden

USAs sundhedsstyrelse CDC erklærer, at PCR aldrig er udført på „Covid19“ virus, fordi der „ikke findes et kvantiteret Covid19-virus isolat“.
Og SSI har i Aktindsigt erkendt, at man ikke har dokumentation for eksistensen af et specifikt Covid19 virus. Jeg har meddelt hvert enkelt folketingsmedlem dette

The Portugal News 21.11. 2020: „PCR-testen „er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)“, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Jeg bad utallige hgange TV-stjernen prof. Randrup Thomsen, SSI og Sundhedsstyrelsen og her om at få oplyst PCR – metodens specificiteten, nøjagtighed og reproducerbarhed, specielt på mundsælgafskrab: alt uden andet end uundderbyggede ubrugelige postulater.

Til sidst forlangte jeg aktindsigt hos SSI og fik tilsendt en rystende internetside: SSI havde ikke undersøgt disse parametre i eget laboratorium, men henviser til én amerikansk artikel, der ikke har undersøgt disse parametre for mundsvælgafskrab.

SSI skriver, at metoden har høj sensitivitet – men ikke, at PCR kun bestemmer RNA, der kan stammer fra hvorsomhelst: forkølelsesvira, alle mulige influenzavira, bakterier, fra kropsegne henfaldne celler . Altsammen ting, der kan være sket for måneder siden: Altså ingen specificitet og ingen udsagnskraft om smitsomhed!!!

SSI skriver, at man „ikke kan give nogen facitliste“ for metoden – dvs. Metodens specifictet og nøjagtighed er helt ukendt- OG PÅ ET SÅDANT UVIDENSKABELIGT GRUNDLAG HAR MAN NU I MERE END ET ÅR LUKKET SAMFUNDET NED – OG VIL GARANTERET GØRE DET IGEN. ENDVIDERE VIL MAN GENNEM CORONAPAS INDFØRE ET TO-KLASSESSAMFUND.
En enkelt artikel i JAMA havde undersøgt PCR på „klinisk covid19“ -der i klinik ikke adskiller sig fra mange andre sæsoninfluenzaer – under søgt PCR-træfsikkerheden: Lungeskylning: 95%, næsesvælgskrab: 62%, mundsvælgskrab: 32%!!! Enhver anden laboratoriemetode ville blive forkastet som ubrugelig på dette grundlag.

Jeg skrev om disse forhold til samtlige folketingsmedlemmer, til SSis og Sundhedsstyrelsens direktører, til alle de store medier, til Ugeskrift for læger om dette samt om at man i det mindste kunne kvantitere PCR-metodenlige som Florida gør. Derved ville man kunne reducere antallet af folk, der skulle isoleres til 3-10 % og holde samfundet åbent: Ingen svar. Ugeskriftet, som jeg tidligere ellers altid kunne komme igennem hos, svarede: „Det er ikke vores linie“!

Derfor kan Sverige også roligt se væk fra den usandhed.

Og ideologipolitikken stammer fra Rotary Club frimurer, tidligere FDJ-Sekretær (DDRs Hitlerjugend) og folkeforførerske, „Europas onde stedmoder„Angela Merkel og hendes yndling, den formentlige doktorafhandlingssvindler, Christian Drosten.
Den tyske indenrigsminister henvendte sig til de finansielt afhængige videnskabsinstitutter og forlangte motivering for at indføre hårde“ og
„repressive“, dvs. undertrykkende. forholdsregler
over for befolkningen

Statens Serum Instituts „Grundlag“ for nedlukningger, masker , isolering osv.: Fantasi-PCR diagnostik uden bevis.
Dokumentet er naturligvis slettet – og erstattet af et endnu mere utilstrækkeligt websted.

Her kan man se det slettede originaldokument.

Støt Overlæge Kim Varmings Borgerforslag om at Skrotte Vaccinepas

04/05/2021 08:15

180 Grader, Lars Bjørknæs

Kim Varming har under coronapandemien været en af de mest udtalte kritikere af regeringens restriktioner, hvilket han i dén grad fortsætter med.

Det er de færreste overlæger, der har blandet sig i debatten under coronadebatten. Hvis det endelig har været tilfældet, har det typisk været for at bakke regeringens politikker op.

Men sådan har det langt fra været med Kim Varming, der til dagligt arbejder som ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital. Ligesom han også er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på universitetet, hvor han underviser i klinisk diagnostik og immununologi.

Men nu forsøger Kim Varming også at få sin kritik af den politiske linje op i Folketingssalen, da han er medstiller af et borgerforslag om afskaffelsen af coronapas.

Fremragende start for overlægens borgerforslag

Ifølge borgerforslaget, som på trods af kun at have to dage på bagen allerede har opbakning fra over 3.000 medunderskrivere, lyder det blandt andet, at der ikke er nogen videnskabelig dokumention for coronapassets indførelse og brug.

I afslutningen af borgerforslaget hedder det samtidig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem problemerne ved brugen af coronapasset og effekten :

  • Der foreligger således ikke et rationelt grundlag for indførelse af et coronapas, men gener og ulemper er betydelige. – Beslutningen om etablering af et coronapas skal derfor straks ophæves.

På trods af den gode start for borgerforslaget, er der dog stadig langt til, at Folketinget tvinges til at skulle tage stilling til dets indhold. Det skyldes at kravet er digitale underskrifter fra mindst 50.000 danskere.

Her kan man støtte borgerforslaget

DK Viser Uafhængighed: Frasiger sig J & J-Vaccine på Grund af Risikoen for Blodpropper = 0,000002% – men Tillader Moderna / PfizerBiontech-Vacciner at Fortsætte med 200 Gange Højere Risiko for Blindhed

Efter AstraZeneca DNA-vaccinen har Danmark nu klogeligt annulleret J&J DNA-vaccinationer.

Og det selvom CDC i USA har godkendt vaccinen til trods for 15 specielle blodpropper blandt 8 millioner vaccinerede =
0,000002%.

Jeg er glad for, at mine sundhedsmyndigheder vurderer situationen på denne måde og ikke følger USA på slavisk vis:
Der er simpelthen en højere risiko for alvorlige bivirkninger af denne vaccine end det forebyggende potentiale ved at bruge vaccinen.“
Langsigtede bivirkninger vil utvivlsomt bekræfte dette.
Så Sundhedsstyrelsen vurderer altså risikoen for ikke at vaccinere til at være meget lav.

Men nu opstår spørgsmålet: Er forholdet mellem risiko og gevinst større med Moderna og PfizerBiontechs Comirnaty-vacciner?

Den 5. maj 2021 var der administreret omkring 150 millioner doser af Covid19-vaccine i Europa.
Den 3. maj rapporterede VigyBase et antal af 623.804 vaccineanmeldte bivirkninger indsendt til begge søgninger på PfizerBiontechs Comirnaty og Moderna COVID-19 vaccine – se nedenstående tabel.

Indtil videre betyder dette 0,42% kortsigtede bivirkninger pr. dosis – dvs.betydeligt mere pr. person (+ ikke anmeldte bivirkninger). Som tidligere øjenlæge bemærker jeg de undertiden alvorlige øjenkomplikationer – inklusive 303 tilfælde af blindhed = 0,0002%.

Risikoen for blindhed er derfor 200 gange større med de dominerende Moderna- og PfizerBiontech-vacciner end risikoen for blodpropper med J&J-vaccine (og AstraZeneca)

Da vaccineoverskuddet faktisk estimeres til at være lavt – hvorfor accepterer man så den 200 gange større risiko for blindhed for vacciner, der er påviseligt ineffektive og her og her, og her og her og her, ja dødbringende og her – på grund af en lidet smitsom og lidet dødelig sygdom, nu udbrændt og erstattet af andre vira?

Som alt andet i denne pandemi er dette uforståeligt.

PfizerBiontechs Comirnaty indeholder aktiv (e) ingrediens (er): Covid-19 vaccine.
Resultatet er angivet for den eller de aktive ingredienser.
Samlet antal hentede bivirkningsposter: 623804.

BIVIRKNINGER

123456789101112Blod og lymfesystem (25845)Hjertesygdomme (23695)Medfødte, familiære og genetiske lidelser (175)Øre- og labyrintlidelser (17190)Endokrine lideler (379)Øjensygdomme (20637)Mave-tarmkanalen (148338)Generelle lidelser og indgivelsessteder (423844)Lever og galdeveje (717)Forstyrrelser i immunsystemet (6921)Infektioner og angreb (31157)Skader, forgiftning og proceduremæssige komplikationer (19382)Undersøgelser (44714)Metabolisme og ernæringsforstyrrelser (15010)Lidelser i bevægeapparatet og bindevæv (216670)Benigne, ondartede og uspecificerede svulster (inkl. Cyster og polypper) (438)Nervesystemet lidelser (304996)Graviditet, puerperium og perinatale tilstande (511)Produktproblemer (996)Psykiske lidelser (25151)Nyrer og urinveje (4027)Reproduktionssystem og brystlidelser (5426)Luftveje, thorax og mediastinum (56619)Sygdomme i hud og subkutan væv (82962)Sociale forhold (2483)Kirurgiske og medicinske procedurer (2702)Vaskulære lidelser (28756)

ØJENBIVIRKNINGER

Øjensmerter (4616) Sløret syn (3839) Fotofobi eller lysintolerance (1808) Synshandicap (1625) Hævede øjne (1162) Øjenblødning eller røde øjne (788) Øjenirritation (768) Kløende øjne ( 731) Øget Tåreflåd(653) Dobbeltsyn (559) Øjentrærhed (459) Tørre øjne (400) Hævelse omkring øjet (366) Hævelse af øjenlåg (360) Lysglimt i synsfelt (358) Blindhed (303) Opsvulmede øjenlåg (298) Ubehag i øjet (273) Blødning i bindehinden(236) Øjenlågskrampe (223) Glaslegemeuklarheder (192) Hævelse rundt om øjnene (171) Øjenblødning (169)