“Falske Kristus´er Skal Fremstå For Om Muligt At Føre Endog De Udvalgte Vild”

Disciplene spurgte Jesus: Hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?Jesus svarede: “Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: “Jeg er Kristus”. Og de skal føre mange vild” (Matth. 24:4,5). Og mange falske profeter skal fremstå for om muligt at føre de udvalgte vild (Matth. 24: -11,24)”Hvis de altså siger til jer:  “Se han er i ørkenen eller se, han er i kamrene”, så tro det ikke. Thi ligesom lynet , der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være” (Matth. 24:26,27).

En antikrist er med klimareligionen sluppet løs på os af Den Nye Verdensorden – som dens mest effektive redskab for dens én-verdensregering. Hun modtages med største respekt af verdens Mammon-dyrkere i Davos, af Paven, i EU-Parlament og Kommission som en gudinde/ualmindelig nyttig idiot!, tilbedes af jublende skolebørn i millionvis.

16-årige Greta Thunberg , der samler penge til det voldelige Antifa, er oven i købet af den Nye Verdensordens socialister nomineret til Nobels Fredspris! Og Time har udnævnt hende til årets person – en ære, der tilkommer folk, der fremmer den Nye Verdensorden!

For FNs generalforsamling 2019 optrådte Greta Thunberg i en nøje indstuderet stunt, hvor hun grædende skældte verdens ledere ud. Disse ledere hyldede hende derpå med stående ovation, rejste hjem og fik lynhurtigt gennemført klimalovgivning med kraftigt stigende skatter og flybilletter – f.eks. i NVO-duksen, det knægtede Tyskland, der regeres af Merkel, den kommunistiske tidligere DDR-borger og engagerede sekretær i DDRs Freie Deutsche Jugend (FDJ) – som svarede til Hitlerjugend!
Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.
Den CO2-frie overfart til USA foregik med luksus-yachten Malizia II (= Ondskab II!), som tidligere hed Edmund de Rothschild efter dens tidligere ejer.

Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa

Og hvad er så sandheden om menneskeskabt “global CO2-opvarmning”?
En australsk senator påpeger det fuldstændig absurde i, at luftens 0.04% CO2, sv. t. 1 CO2-molekyle
fra menneskelig aktivitet pr. 85.850 luftmolekyler skulle kunne opvarme atmosfæren! En egentlig grund: chemtrails omtales aldrig!

NOAA insider John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om global governance – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole hUmlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig opdatering
Nu viser det sig, at de australske myndigheder gør nøjagtigt det samme
: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Vigilant Citizen: Greta Thunberg viser hos Vigilant Citizen på 2 fotos tegnet for den enøjede Lucifer/Tammuz/Horus: Tegnet for frimureriets dyrkelse af de babyloniske mysterier/Baal. Og hendes mor konstaterer: “Vi sælger alle vores sjæl til Djævelen”.
Begge har viet sig til det kommunistiske, voldelige AFA

Denne video viser, hvor voldelig vor tids SA-Topper – Antifa – er

Diakon: Greta Thunberg er Guds profet i vores tid
Nordfront 2019-05-13

RELIGION. Der kommer nu signaler fra den svenske kirke og Økumene-kirkerne om, at Greta Thunberg muligvis er Guds datter. Hendes profetiske evne består i, at Gud taler gennem hende om verdens fremtid.

”Vi er nødt til at lytte til beskeden fra Greta Thunberg. For budskabet kommer fra Gud. ”Det skriver Diakon Anna Ardin fra Økumenekirken og miljøvæsenet i den svenske kirke, Joakim Kroksson, i en debatartikel i Kirkens avis.

Den kræver en radikal konvertering til et fossilfrit liv og samfund.

Ifølge Anna Ardin er Greta Thunberg fuldt ud sammenlignelig med bibelske profeter. De gamle profeter brugte en lignende profetisk strategi som hun, skriver Ardin. Profeternes strategier består af seks faktorer:
Bekræft dit kald
Lyt til Guds stemme og vær åben for sandheden(?!)
Tal om den hårde virkelighed hos mennesker og magtholdere
Prædike omvendelse og vis håb
Lev som du lærer
Giv ikke op
Fordi Greta Thunberg bruger alle disse faktorer, er hun Guds profet, skriver Ardin.

Diakon Anna Ardin er også kendt for at have meldt Julian Assange (Wikileaks) for voldtægt i 2010.
I det, der har været et langvarigt og skyggefuldt politisk spil, skal voldtektsanklagen mod Assange nu behandles igen.

Nu sidder Assange i et britisk fængsel og rådner på grund af denne falskhed af Ardin – skønt hun hyklerisk skriver:

“Jeg ville være meget overrasket og trist, hvis Julian blev overdraget til USA. For mig handlede dette aldrig om andet end hans misforhold mod mig / kvinder og hans afvisning af at tage ansvar for dette. Synd at min sag aldrig kunne undersøges ordentligt , men den er allerede lukket “.

I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper.
Frimureriets gud er Lucifer/Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier” Lucifer og her og her.

At Thunberg bruges som marionet i den Nye Verdensordens største løgn: menneskeskabt global opvarmning, må vel nærmest ses som desperation!

Nu pumpes løgnen endnu mere op af Rothschild-bankier og præsident i Frankrig, Macron: Klodens lunger brænder af i 73.000 brande i iltproducenten Amazonas!
Der er bare det at sige dertil, at de satellitoptagelser af Amazonasbrande, man præsenterer os for, er optaget af NASA i 1989.
Faktisk er der ikke flere brande der end sædvanligt. Man viser, at det er et flammehav. Men det drejer sig om røg fra f.eks, afbrænding af haveaffald!

Her er fra en video, der viser, at flammehelvedet (manipuleret registrering af røg) er langt større i Afrika end i Amzonas – skønt vi intet hører til det. På viste kort er Paraguay et flammehelvede. Et filmhold er taget ind midt i det angivelige “flammehav”: Kun et par små røgskyer fra haveaffaldsafbrænding ses.

Kære læsere: Vi bliver taget ved næsen, manipuleret, hjernevasket, så vi skal mene, at kun City of Londons /FNs luciferiske én-verdensregering kan redde os – mens man forbereder at plyndre os gennem helt nye skatter til at betale for muslimsk masseindvandring (Marrakesch-pagten og her). Det er falsk religion.

Som det fremgår af flg. graf fra Breitbart 26. aug. 2019 er antallet af skovbrande i Brazilien på normalniveau – og slet ikke oppe på de påståede 73.000.

Og Forbes 26 aug. 2019


Greta Thunbergs, “Guds datters”, løgneevangelium til verden er sivet ind i hovedet som sandt hos langt størstedelen af klodens folk. Politikere og meteorologer og journalister spreder dette “katastrofebudskab”, for ellers er det slut med deres karriere!!
Og det værste: Lille Greta har ingen anelse om, at man har hjernevasket hende til at være NVOs supermessias

11. marts 2020: Greta Thunberg anbefaler demonstranter at blive hjemme pga coronavirus

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Endog de Udvalgte Vild”: Storpolitik Er Satanisme

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Mange, Endog de Udvalgte Vild” (Matth.24:11,24)

Politik og Kirker fører an i denne vildførelse
Således hedder det i Den Nye Katolske Katekismus fra 2. Vatikankoncil i art. 841:
Frelsen Omfatter muslimer.
Disse hævder at holde Abrahams tro, og sammen med os elsker de den ene, barmhjertige Gud, menneskehedens dommer på den sidste dag”.

Med denne bemærkning gør kirken Kristus til løgner, for han siger, at ingen kommer til Faderen uden gennem ham (Joh. 14:6). Endv. gør kirken ulogisk den sønneløse Allah, der iflg. Koran”sværdverset” 9:5 ugyldiggør de få fredelige Koranvers og vil dræbe alle vantro, identisk med Jesu Kristi Far!
Yderligere bryder kirken med Joh. 2. Brev 1:7-11 om ikke at indlade sig med dem, der kommer med anden lære end Kristi.

Og der er en grund, den værste af alle: Den Katolske Kirke har udnævnt Satan som sit overhoved – som også bekræftet af øjenvidnet, insideren og jesuiten Malachi Martin.

Iflg. pater Malachi Martins “Windswept House” ss. 7-20 foregik denne intronisering på bud af Vatikanets øverste tribunal, der består af 3 kardinaler – med deltagelse af frimurerne i South Carolina. Efter en utrolig pervers seance med bespottelse af Kristus (“den Navnløse Svækling”) med bl.a. massevoldtægt af et barn på alteret i det Paulinske Kapel svor de mange deltagere denne ed:
“Sværger I alle sammen nu højtideligt, at jeres administration af
jeres tjeneste vil blive bøjet for at opfylde målsætningerne for Menneskets Universelle Kirke? “
“Vi sværger det højtideligt .”
“Er I alle sammen parat til at signalere denne enstemmige vilje med jeres
eget blod, så slå jer Lucifer, hvis I er utro mod denne svorne
forpligtelse?”
“Vi er villige og forberedte.”
“Er I alle sammen fuldt ud enige om, at I ved denne ed overfører
herredømme og besiddelse af jeres sjæle fra den gamle fjende, den Øverste
Svækling, i vor Herre Lucifers Almægtige Hænder? “
“Vi samtykker.”

I 2014 blev Pave Franz af Shimon Peres (Den jødiske B´nai B´rith frimurerorden) udnævnt til overhoved for den Nye Verdensordens kirke for alle religioner. Dette er “Menneskets Universelle Kirke”

Derfor dyrker Vatikanet nu Jesus som Lucifers alias Satans søn, der steg op til os fra helvede!

Sen-åbenbaringer gennem f.eks. Jakob Lorber og Swedenborg benægter Dom og Helvede og gør derved Kristi lære til irrelevant løgn og Kristus til løgner. Lorber anerkender kun Johannes-Evangeliet. Frimurergemalinden Ellen G. Whites 2.000 visioner må ligesom de 2 nævnte herrers antages at være hallucinationer. F.eks så White gudsfrygtige flotte mennesker på den ubeboelige, iskolde planet Neptun!

Jehovas Vidner blev grundlagt af Rothschild-vennen Taze Russell fra den satanistiske Russell illuminati slægt. Mormonismen er også en frimurerorden-aflægger.

Islam og buddhisme er på hurtig fremmarch i Vestens ikke-kristne religiøse tomrum.

Siden jesuiterne og farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild reformerede Illuminatordenen i 1776 med det formål at skabe en kommunistisk énverdensstat ved at vende Kristi lære på hovedet, har folk stort set vendt netop Kristi lære og dens ophavsmand ryggen, ja foragter begge.

Deres redskab er frimureriet, som er farisæisme/jødedom for ikke-jøder.
I 1781 overtog illuminaterne kontrollen over verdens frimurerloger. Disse styres fra City of London via superfrimurerloger, der igen styrer verdens toppolitikere til at gøre, hvad de får besked på.
Verdens medier kontrolleres/ejes af 6 jødiske korporationer, der sørger for daglig hjernevask af verdens befolkning gennem kolossale usandheder og fortielser (f.eks. klima-skrønen, omfanget og “velsignelsen” ved muslimsk masseindvandring).
Formål: Lucifers énverdensstat.

Det begyndte med den blodige Franske Revolution, der var og med sin laïcité (verdslighed) er en krig mod kristne – ligesom kommunismen. Men illuminaterne gjorde sig også gældende allerede i Nicaæa i 325 – og som alumbrados i Spanien i Middelalderen. Således blev den kryptojødiske stifter af Jesuiterne, Ignatius Loyola, også anset for at være alumbrado-medlem.

Samtidig sympatiserer folk nu med de konsekvente efterfølgere efter Kristi absolutte modpol, muslimerne, og deres sønneløse Allah, der erklærer at have Satans kendemærker.

I Bibelen kaldes Kristi hovedmodstander konsekvent Satan.

Den til Kristus omvendte jøde, Henty Makow, beskriver storpolitik som et væddemål mellem Gud og Djævelen.

Det tror jeg ikke på: Gud er almægtig og indlader sig ikke på væddemål om noget, han har planlagt fra Jordens skabelse.

MEN MAN KOMMER IKKE UDEN OM, AT GUD TILLADER DJÆVELEN OG HANS TJENERE, DER BRUGER BIBELEN SOM ARBEJDSPROGRAM, AT OPFYLDE GUDS PLAN FOR VERDEN I DE SIDSTE TIDER

Russ Winter er iflg. Business Insider en anerkendt forfatter.
Følgende er fra Russ Winter´s blog Winter Watch

Interviewet med Ronald Bernard udløste i 2017 et chok i hele verden: Det blev bragt i flere afsnit på Dutch Vision Movement TV i Holland

Fra 22 min. markeringen fortæller Bernard om sin deltagelse i satanisme, der omfatter medlemmer af alle religioner. De var luciferianere – og mens de spotter vores religiøsitet, er de selv dybt Satans-religiøse,.

Bernard kunne kun le ad dem – og gik så i Satanskirken, hvor det ”gode liv” levedes under ”gudstjenester” med deltagelse af nøgne kvinder og masser af sprut.

Men så forlangte man af ham, at han skulle deltage i ofring af børn til Satan, drikke deres blod og spise deres kød. Man gør det for at have et så nedrigt holdepunkt på insideren, at han bliver et lydigt værktøj i illuminaternes hænder – og holder mund.

Det kunne Bernard ikke være med til – og han kvittede sin succesrige bankier-karriere.

Ikke nok med det: Han blev altså whistle-blower.

Der var beskrivelse af hans mystiske død derefter – men senere blev den dementeret.

Kropsstudieeksperter mener, at Bernard taler om ting, som han har oplevet.

Selv om det lyder som en gyserhistorie, er der mange beretninger om elitens sataniske opførsel bag lukkede døre: MKUltra og Monarch hjernevask-opdragelse og her, f.eks.

Men værst indtryk gør unægtelig den internationale Benjamin Dutroux- skandale i Belgien , der førte til massemord på børn, der var ofre for elitens satansdyrkelse

I følgende video fortæller en 15 årig pige om, hvordan hun som lille blev udleveret til elitens satansdyrkelse: Sex med utallige mænd, tidlige svangerskaber, babyerne blev ofret til Satan og hun måtte også selv æde dem. Hun blev formelt viet til Satan. 
Psykologer og andre eksperter mener, at beretningen er sand.

Disse falske Illuminatprofeter og deres politiker- samt presse-stik-i-rend-drenge-og piger fører i ordets bogstaveligste betydning med stor succes verdens befolkning fra denne verden, der er Helvedes forgård, lige lukt ad Helvede til!

Jesus var meget forudseende.

“Som Det Var i Noas Dage – Sådan Skal det Være i Dagene Før Menneskesønnens Komme”: Hvordan Man Kan Tvinge En USA-Præsident Til Storkrig

I dagene før syndfloden åd og drak de, gav og tog til ægte lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de sansede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme (Matth. 24: 37-41).

Zero Hedge 11. juli 2019: For et par dage siden har en dommer beordret adgang til optegnelser i et beslægtet tilfælde, der beskriver beskyldninger om “mange fremtrædende amerikanske politikeres, magtfulde virksomhedslederes, udenlandske præsidenters, en velkendt premierministers og andre verdenslederes “seksuelle misbrug”.
Dette kunne være den største af alle skandaler i amerikansk historie.

Den sikreste måde at få krammet på en højtrangerende perso er, at ansætte en med en beskidt fortid, som ham ikke ønsker til offenlighedens eller familiens kendskab.Den taktik følger City of Londons Council on Foreign Relations (CFR) i USA, og her, før den anerkender en præsidentkandidat. Og ingen bliver præsidentkandidat  uden CFRs anerkendelse – for CFR er USAs (og verdens) egentlige og “usynlige” regering.

Høgene i USA – “sikkerhedsrådgiver” John Bolton, udenrigsminister Mike Pompeo, samt CIA chefen er helt i lommen på zionisterne, er Israels  ministerprøsident Netanyahus stik-i-rend-drenge. De har med nogle mindre falske flag operationer i Hormuz-strædet hidtil forgæves forsøgt at få chabadniken Trump til at angribe Iran og således udløse Chabad Lubavitch´s ønskedrøm: Harmageddon og deres messias´, ben Davids komme, som skal gøre Israel til verdens hersker.

Men når andre metoder svigter, er truslen om afsløring af den beskidte fortid et probat middel. Måske er det hele blot et demokratisk forsøg på at ødelægge Trumps chancer i præsidentvalgkampen 2020. For besynderligt er, at Trumps  vens, Jeffrey Epsteins, forbrydelser har været uden medieinteresse siden en beskidt retshandel i 2008.

Men nu dukker forbrydelserne fra  dengang pludselig op igen – ang. p.g.a. “nye” billedfund,  hvilket næppe er troligt, idet Epstein har haft 11 år til at slette disse spor.

Præs.  Trumps ømme punkt: Jeffrey Epsteins pædofiliring og afhængighed af Rothshild og Rockefeller samt CIA og Israels Mossad
The American Free  Press 28. September 2016: I sine egne memoirer, The Deal of the Deal, beskrev Trump stolt hvordan han købte sine første casinointeresser i 1987, da han erhvervede 93% af stemmerettighederne i Resorts International Gambling Group.

Resorts International blev grundlagt og kontrolleret af de fremmeste mænd i Rockefeller- og Rothschild-familierne samt deres “eksekutorer” i Central Intelligence Agency (CIA) og deres allierede efterretningstjeneste, Israels Mossad.

Nu er Præs. Trumps fortid er ved at indhente ham:
BT 10. juli 2019 : Hans tidligere gode ven og fremskaffer af mindreårige til seksuel fornøjelse for USA’s og Storbritanniens elite, Jeffrey Epstein, bliver nu i medierne pludselig anklaget for pædofili-forbrydelser, som han tidligere er dømt for  og her.

Præs. Clinton fløj 27 gange med Epsteins ”Lolita Express” med mindreårige piger ombord. Herunder: Trump-Epstein + tilsyneladende mindreårig pige – screenshot fra samme Fox video.

Trump-Epstein

Føderale anklagere i New York påstår nu, at Epstein har betalt snesevis af unge piger for at deltage i seksuelle handlinger med ham mellem 2002 og 2005 på hans adresser i New York City, Florida, og hans caribiske,  private ø.

Den demokratiske forkvinde for Repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, beskylder nu Alexander Acosta for at have sluppet Epstein  for let af krogen i 2008 og lade ham slippe med kun 13 måneders fængsel, dvs. han arbejdede hele tiden på sit eget luksuskontor.
I dag er Acosta Præs. Trumps Arbejdsminister – og Trump har lige prist  ham for hans håndtering af Epstein! 

Nu er der pludselig fundet store mængder pornomateriale med mindreårige piger på en af milliardær-Epsteins adresser, skønt man ikke har interesseret sig derfor i de mellemliggende 11 år – og skønt Epstein således har haft rigelig tid til at fjerne belastende materiale.

Vox 9 July 2019: I det mindste var Trump og Clinton ven med nogen, der viste sig at være en meget dårlig fyr (Epstein)– skønt Trump tidligere kaldte ham “a terrific guy” (mægtig fin fyr).

Alligevel har naturen af ​​nogle af påstandene mod Epstein ført til spekulationer om, at der kunne være endnu mere i den historie. 

Og det er det: Epsteins “sorte bog – hans kundefortegnelse – rummer illuminatnavne en masse – interessant læsning, fordi det er disse satanister, der regerer verden gennem frimureri og central/banker

Navnlig har en Epstein-klager gjort gældende i retten, at Epstein ud over seksuel udnyttelse af hende selv trak hende til andre velhavende og magtfulde mænd med det tilsyneladende mål om at få udpresset materiale mod disse mænd. (Anklagere har ikke på dette tidspunkt gjort denne påstand selv.)

En vis Katie Johnson alias Jane Doe gik til retten med en klage over, at Trump skulle have have misbrugt hende sexuelt som 13-årig ved en af Epsteins selskaber – hvad hun så ellers havde forestillet sig, at der foregik der for de penge, hun havde fået! Men i 2016  under valgkampen trak hun pludselig anklagen tilbage – angiveligt efter mordtrusler.

Der er en hel del beviser for, at der var venne-bekendtskab  mellem Trump og Epstein i hvert fald gennem begyndelsen af ​​2000’erne. Medierapporter fra slutningen af ​​1990’erne og begyndelsen af ​​2000’erne nævner ofte Trump som deltager i selskaber med Epstein som vært.

Trump ringede 2 gange til Epstein i november 2004, ifølge meddelelses-pads beslaglagt fra Epsteins Florida-palæ af regeringen.

Flere telefonnumre til Trump, herunder en nødkontakt og et nummer til Trumps sikkerhedstelefonnummer, var blandt mange berømtheder anført i Epsteins “sorte bog” (som senere blev beslaglagt af regeringen).

Epsteins bror Mark vidnede om, at Epstein engang tog Trump med på et af ​​sine fly fra Florida til New York og sagde, at han troede det skete i slutningen af ​​1990’erne. Trump er ikke kendt for at have fløjet med andre Epstein-fly.

Epstein var en hyppig gæst på Trumps Mar-a-Lago Club i Florida. Men efter Epsteins akkord med regeringen, citerede New York Post en anonym Mar-a-Lago-kilde, der hævder, at Epstein var blevet forvist fra feriestedet for at lægge an på en massøse.

Formål
Denne video viser, at netværket omkring Epstein er højtstående zionister med stærke forbindelser til Israels udenrigsefterretningsorganisation, Mossad, ja endog til en tidligere israelsk premierminister.
Hensigten synes at være at lokke ledende amerikanere ud i en stinkende sump, hvor deres renommé er helt i hænderne på Israels magthavere. Disse kan så få USAs “magthavere” til at gøre alt i Israels imperialistiske program for Storsrael – ja Israels verdensherredømme.
Af samme grund er USA for længst gjort til en corporation under de farisæisk/talmudiske bank-magnater i City of London

Hvad Epstein kunne finde på at røbe om sine magtfulde klienter, får vi aldrig at vide:
D. 10. august blev han i andet forsøg “selvmyrdet” i sin celle, efter at selvmordsobservationen efter første forsøg var ophævet.
Død mand sladrer som bekendt ikke!

The New York Post skriver, at selvmord er umulig Epsteins fængsel.

Men mange mener, at Epstein er Mossad-agent, der har skaffet Israel magten over USAs potentater gennem sex-afpresning. Mange mener, at Epsteins “selvmord” er helt usandsynlig – og at Mossad har sendt ham til Israel. Men hans optegnelser over 2000 klienter – ang. incl. præsident Trump – eksisterer stadig hos FBI.

Om Falske Flag Som Begrundelse for USA-Israelsk Angrebskrig mod Iran

Beslutsomheden i dele af Trump-regeringen m.h.t. at starte en krig mod Iran kan føre til hundreder af tusinder af døde og forårsage ny kaos i en allerede sårbar region.
Faktum er, at den eneste britiske politiker, der har udstedt en fornuftig advarsel imod kapløbet til krig mod Iran, er Labours leder, Jeremy Corbin, og han bliver derfor sat i gabestokken”.
(Peter Osborne, flere gange prisbelønnet tidligere politisk chefkommentator for The Telegraph, Middle East Eye 17 Juni 2019)

I både Lukas 21 og Matthæus 24 taler Kristus om krig i Israel og derudover ved hans genkomst.

På baggrund af nu 6 angreb på skibe i og nær det strategisk vigtige Hormuz Stræde, hvorigennem 20% af verdens olieforsyning transporteres, vil jeg i denne artikel skrive om “falske flag”

Falske Flag eller sorte svaner er aktioner, hvor regeringer laver terroraktioner mod egne befolkninger for så derpå at skyde skylden på fjenden og bruge aktionen som påskud for angrebskrig

Disse angreb i den Persiske Golf er efter princippet cui bono – hvem har fordel deraf – falske flag, lavet af folk, der vil starte en krig – begået bl.a. mod et japansk skib, mens den japanske premierminister var i Teheran. At antage, at Iran skulle stå bag – som påstået af USA, Storbritannien og Saudi Arbien – er absurd – og påstanden er da også forkastet af EU og Japan. FNs generalsekretær forlanger uvildig undersøgelse.
USAs “beviser” er som sædvanlig lidet overbevisende . Iran ønsker ikke krig med USA og Israel – ville lide enormt derved.

USA har 18.6.19 allerede forkyndt et nyt og større “iransk” angreb, denne gang på et saudisk olieanlæg.

Iran er ved at skabe en halvmåne af dominans via Irak og Syrien til Middelhavet og vil nok konsolidere den proces først. Imidlertid kolliderer den med Israels ambitioner om et Storisrael

Mange forventer et stort falsk flag i de kommende måneder.

Her er et udvalg af forudgående falske flag:

Det bliver tydeligere og tydeligere, hvem, der står bag urolighederne: 7/7 London bomberne og igen i Marts 2017 og  Paris  og her, Boston Marathon bomberne i April 2013, samt 911. sept./11 angrebene i New York og Washington DC., Nice,samt Orlando og Berlin og  Bruxelles falskflag angrebet og her og især heretc. samt yderligere 42 governmentally admitted false flags.

Det gør Israels Mossad, der også hedder ISIS: Israeli Special Intelligence Service, samt dens vasal: USAs CIA.

Vil USA virkelig angribe Iran?
Iflg. den tidligere NATO-general Wesley Clark, der ledede Bill Clinton´s og NATOs krig mod Serbien i 1999, havde USA allerede i 2001 – mens NATO bombede i Afghanistan – planlagt at styrte regeringerne i Irak, Libyen, Syrien, Libanon Sudan, Somalia – og til sidst IRAN.

Men bibelprofetierne, som bekræftedes af Kristus (Matth. 5:17-21), nævner intet om krig i Persien i endetiden.

Man må imidlertid tage Brookings plan: “Which way to Persia” i betragtning. Denne vej går gennem Syrien. Brookings med Nathaniel Rothschild blandt sine rådgivere har kolossal indlydelse på USAs lovgivning og politiker.
Israel ønsker de iranske tropper ud af Syrien – og bruger sin militære arm, City of London´s Corporation, USA, til sine imperialistiske planer om at realisere “Storisrael , som er en integreret bestanddel af USAs Mellemøstpolitik.

Nedenstående kort fra Wikipedia svarer til Israel på kong Davids tid – og formodentlig til nogles forestillnger om Storisrael.

En tidligere officer i US Marine Corps´ Intelligence Service, Robert Steele, bekræfter – se fra 15:50 min.. markeringen

Og selveste New York Times skrev i 2012 om en række tilfælde, hvor FBI stod bag terrorplaner.

USAs Pentagon har i tiden 2007-2011 betalt det britiske PR firma Bell Pottinger 540 mio. dollars for at producere fake terror videos.

Billedet herover er et screenshot fra amerikaneren Sotloffs “halshugning”.ved “Jihadist John”. Læg mærke til Rita Katz´ logo SITE . Dette og også James Foley´s “henrettelser” var falske flag skuespil og her.
En russisk video afslørede disse og andre rædselsfilms optagelse i Rita Katz´ studie i Tel Aviv. Naturligvis har youtube nu fjernet den video.

Kan demokratiets selverklærede forfægter, USA, virkelig gribe til falske flag for at angribe Iran?

Der findes en række aktioner – her 42 anført, der af regeringerne selv er indrømmet at være falske flag. Og her er meget mere.

USAs hidtidige brug af falske flag operationer giver bange anelser
Signs of the Times 14 Juni 2019: Præs. Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, John Bolton: “Nu vil jeg forsvare hemmeligholdelse og muligvis bedrag, når det er hensigtsmæssigt,” sagde Bolton.
“Du ved, Winston Churchill sagde under Anden Verdenskrig, at i krigstid er sandheden så vigtig, at den skal være omgivet af en livvagt af løgne. Hvis jeg var nødt til at sige noget, jeg vidste var urigtigt, for at beskytte USA’s nationale sikkerghed ville jeg gøre det”, sagde Bolton- Dette er blot et ekko af CIA.

11, sept. var en falsk flag aktion – lige som efter al sandsynlighed også Pearl Harbour.

Tidl. lektor ved Københavns Universitet, Niels Harrrit, har været i 11. sept. efterforskningenscentrum: Han fandt, at det eneste der kan forklare sammenstyrtningen af WTCs 3 skyskrabere er nanotermit eksplosioner. Andre mener små atombomber, fordi mange redningsfolk blev syge og senere fik kræft Der var ingen flyvemaskiner, der ramte blok 7, der styrtede sammen i frit fald. Dette skyldes, at nedre etager var sprængt væk. Det var en implosion, 7 timer efter angrebene. Det er aldrig forekommet, at højhuse er styrtet sammen efter brand.

Følgende 2 videoer er interviews med Architects and Engineers for 9/11 Truth.
Begge demonstrerer, at WTC skyskraberne faldt i frit fald ovenfra- d.v.s. de øverste etager mødte ingen modstand, fordi de underliggende etager var sprængt bort først. Det passer med, at øjenvidner har fortalt, de hørte eksplosioner i grund og kælder etage, før tårnene faldt
. Faktisk var der mindst 118 vidner, der hørte indtil flere eksplosioner,

Hvad der er særligt bemærkelsesværdigt er alle de øvelser med fly som våben mod WTC og Pentagon, der blev udført fra 1999 til 11. sept. – mange af dem ligner næsten de faktiske 9/11 angreb.
Også om morgenen den 9/11 havde NORAD og CIA’en en øvelse med et kapret fly, der blev fløjet ind i WTC !!

Her er en masse ulogiske forhold omkring de 4 flyvemaskiner, der påstås at have fløjet ind WTC

En Boeing har aluminiumsvinger – og de kan umuligt skære igennem stålkonstruktionerne i WTC-skyskraberne – som ellers vist på den officielle film.

Hvem stod bag 11. sept.?
I hvert fald ikke Al Qaida gedehyrderne fra Afghanistan. De havde slet ikke uddannelse til at styre Boeing fly – eller bruge så kraftige eksplosiver.

Store engelske aviser interviewede påståede terrorister flere dage efter 11. sept. og her– og FBI indrømmede, at man ikke havde nogen anelse om, hvem der befandt sig i flyene.

Det underlige er, at Al-Qaeda er grundlagt af USA og Pakistan og her– og at USA betaler og leverer våben til både Al Qaida og ISIS. Også Israel støtter Al-Qaida. Se og læs Jürgen Todenhöfers interview med en Al-Qaida leder i Kölner Stadt-Anzeiger 26. Sept. 2016. Det bekræftes af The Times of Israel og The Guardian

Mærkeligt er det også, at en al Qaida terroristleder var til middag hos FBI i febr. 2002.
Og værre endnu: Bush sr. havde tætte bånd til bin Laderne – også handelsmæssige: D. 11. sept. sad Bush sr. til møde i Carlyle våbengruppen og forhandlede våbenleverancer til Osama bin Ladens bror Shafiq! Skønt alle fly var grounded, sørgede han for, at 24 medlemmer af bin Laden famillien blev fløjet sikkert til Saudi Arabien – og aldrig afhørt.

Prof. Chossudovsky skrev, at USA både beskylder Al Qaida for 11. sept. og bruger organisationen som nøgleinstrument i sine militære og efterretningsoperationer..

PENTTBOM er kodenamet  på FBI‘s undersøgelse af 11. september angrebene i 2001. Navnet står for Pentagon/Twin Towers Bombing Investigation’.
MEN DEN OFFICIELLE 11. SEPT. RAPPORT TALER KUN OM BRAND SOM ÅRSAG TIL WTC-SAMMENSTYRTNINGERNE – IKKE OM BOMBER!
NOGEN LYVER ALTSÅ.

Pentagon sikkerhedskameraer  viser intet fly i forbindelse med eksplosionen. Det gør Pentagon fotos nogle minutter senere heller ikke.
Men bilederne viser et hul, der hverken i form eller størrelse svarer til et Boeing fly. Desuden ser man, at murbrokkerne ikke er slynget indad – men udad: Eksplosionen kom indefra.

Hvem drog økonomisk fordel fordel af 11. sept.?
Veterans Today 22 Aug. 2012: Siden juli 2001 havde jødiske Larry Silverstein, Israels ministerpræsident Netanyahus nære ven, leaset de gamle World Trade Center-tårne, der stod ubrugte hen, i 99 år. Silversteins første indsats som den nye ejer var at ændre selskabet, der var ansvarlig for kompleksets sikkerhed. I det selskab var Præs. Bush´s fætter Bestyresesformand og hans bror bestyrelsesmedlem.

Silverstein var den eneste modtager af forsikringsudbetalingerne. Forsikringen var på 3,6 mia. Dollars, men han fandt en uklart klausul i forsikringspolitikken, der gjorde det muligt for ham at kræve forsikring to gange, en for hvert angreb! Med hjælp fra New Yorks jødiske borgmester, Michael Bloomberg, fandt han investeringer til at genopbygge WTC. En god del af den syv milliarder dollars tunge forsikringsudbetaling gik til Israel.
†

I denne video tilstår WTC ejer Silverstein, at han gav ordre til at demolere bygning 7.
Men verden fik ikke noget at vide derom: Alle troede, at Al-Qaeda havde ødelagt den bygning ved flyverangreb, der ikke fandt sted!
D. 11. sept. observeredes dansende og jublende israelere ved WTC, mens skyskraberne styrtede og hen ved 3000 mennesker omkom. Isrraelerne viste sig at være Mossad agenter (Israels udenrigs-efterretningsvæsen). De blev arresteret – men straks sat fri igen , hvorpå de rejste tilbage til Israel. I israelsk fjernsyn erklærede en af dem, at de var udsendt for at “dokumentere den forestående begivenhed”. De vidste altså besked i forvejen!

Hvad betyder f.ø. ISIS?
I flg. Mossad betyder det Israeli Secret Intelligence Service: Israels Hemmelige Efterretningstjeneste.

Andre siger, at det betyder Islamic State of Iraq and the Levant.

Specifik Brug af falske flag til at starte en krig med Iran er allerede en etableret i Washington.
Tilbage i 2012 på et forum for Washington Institute of Near East Politicy tænketank, talte gruppens forskningsdirektør Patrick Clawson åbent om muligheden for at Israel kan bruge et falsk flag for at provokere en krig med Iran, og han citerede de forskellige måder, som USA har gjort netop det før sine tidligere krige.

“Nogle mennesker tror måske, at Mr. Roosevelt ønskede at komme ind i krigen … I kan huske, at vi måtte vente på Pearl Harbor.
Nogle mennesker tror måske, at Mr. Wilson ønskede at komme ind i Første Verdenskrig, I kan huske, vi måtte vente på Lusitania episoden.
Nogle mennesker tror måske, at Mr. Johnson ønskede at få os til Vietnam, og I må huske, at vi måtte vente på Tonkin-bugten.
Vi gik ikke i krig med Spanien før USS Maine eksploderede.
Og må jeg påpege, at Mr. Lincoln ikke følte, at han kunne kalde hæren til Fort Sumter, førdet blev angrebet, hvorfor han beordrede kommandanten i Fort Sumter til at gøre netop det, som sydkarolinerne sagde, ville forårsage et angreb. ”

“Hvis der ikke kommer et kompromis med Iran, er den traditionelle måde, hvorpå Amerika kommer i krig, det, der ville være bedst for amerikanske interesser,” tilføjede Clawson.

“Hvis iranerne faktisk ikke går på kompromis, ville det være bedst, hvis en anden startede krigen (Se Brookings),” fortsatte Clawson. “Jeg nævnte eksplosionen den 17. august. Vi er i spillet med at bruge skjulte midler mod iranerne.

Med denne fortid og indstilling fra USA, Storbritannien og Israel må man forvente militær konfrontation mellem disse magter og Iran som forudsagt af general Wesley Clark, formentlig først i Syrien.

Faktisk erklærede Præs. Trump allerede i 2017 de facto Iran krig ( DWN 15.12 2017) – og Netanyahu har også vagt gjort det.