Belgisk Domstol Erklærer Corona-Restriktioner Grundlovsstridige – Pålægger Regeringen Dagbøder indtil Afskaffelse

Dommen: Den belgiske stat skal enten ophæve alle koronavirusforanstaltninger inden for 30 dage eller indramme dem ordentligt som lov, fastslog en domstol i Bruxelles onsdag.

ABCNews 31 marts 2021: Kendelsen kom i en retssag anlagt af den Belgiske Liga for Menneskerettigheder, en nonprofit organisation, der gentagne gange har opfordret regeringen til at stoppe med at bruge ministerdekret til at gennemføre infektionsforebyggende foranstaltninger uden lovgivernes samtykke.

Indenrigsminister Annelies Verlinden sagde, at regeringen ville appellere dommen, og at Belgiens nuværende koronavirusrestriktioner, som inkluderer et udgangsforbud om natten, et forbud mod ikke-væsentlige internationale rejser og andre foranstaltninger til at kontrollere infektioner, forbliver i kraft.

I forklaringen til beslutningen om at anke sagde indenrigsministeriet i en erklæring, at landets højeste administrative domstol tidligere har besluttet, at “det nuværende retsgrundlag faktisk er tilstrækkeligt som et juridisk grundlag for ministerfordningen.”

Retten i Bruxelles sagde, at den belgiske stat skulle betale bøder på 5.000 euro pr. Dag (5.872 $ pr. Dag), hvis den ikke overholder afgørelsen inden for 30 dage.

Belgien, der har en befolkning på 11,5 millioner, har rapporteret over 876.000 bekræftede tilfælde af coronavirus og næsten 23.000 virusrelaterede dødsfald ( dvs, 230 døde AF Covid19).

Ved Københavns Byret verserer en lignende sag mod Mette Frederiksen.
men som i Belgien har frimureriet et godt tag i dommerstanden

Belgiens indenrigsminister: “Fordi vi på et tidspunkt var nødt til at træffe en chokbeslutning, havde vi brug for et elektrisk stød, og det førte til, at vi straks lukker ikke-vigtige virksomheder,” svarede sundhedsministeren, som også indrømmede, at det var en “psykologisk” foranstaltning.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Belgisk Domstol Erklærer Corona-Restriktioner Grundlovsstridige – Pålægger Regeringen Dagbøder indtil Afskaffelse”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: