Min Mail til Søren Brostrøm og Magnus Heunicke: Peer-reviewed revision af Pfizers og Modernas covidvaccine-data: Vaccinen farligere end Covid19!

Kære Søren Brostrøm

Jeg hørte dig i TV-avisen i aften ytre, at booster-vacciner skal tilbydes  folk over 50 år.
Du sagde ganske rigtigt, at det ikke beskytter mod smitte – men  nedsatte risikoen for svær sygdom.Og jeg erfarer, at DK allerede har købt 22 Millioner doser mRNA vaccine til en forudset (planlagt?) ny skræmmekampagne.
Hvordan kan I ellers vide, at 2021-sæson covid-vaccinerne også virker på 2023 sæsons pandemi? det er da ellers aldrig før forekommet.

I den forbindelse vil jeg som læge gerne vide, hvorpå du bygger dit udsagn.

Alting tyder nemlig på, at der er forkert:

1. Et peer-reviewed internationalt gennemsyn af Pfizers Og Modernas trial materiale til FDA-autorisation tyder nemlig på, at vaccinationerne er farligere end Covid19
 Resultater (oversat): Pfizer og Moderna mRNA COVID-19-vacciner var forbundet med en øget risiko for alvorlige bivirkninger af særlig interesse, med en absolut risikostigning på 10,1 og 15,1
pr. 10.000 vaccinerede over placebo-baselines på henholdsvis 17,6 og 42,2 (95 % CI -0,4 til 20,6 og -3,6 til 33,8).

Tilsammen var mRNA-vaccinerne forbundet med en absolut risikostigning for alvorlige bivirkninger af særlig interesse på 12,5 pr. 10.000 .Overrisikoen for alvorlige uønskede hændelser af særlig interesse oversteg risikoreduktionen for COVID-19 indlæggelse i forhold til placebogruppen i både Pfizer- og Moderna-forsøg (henholdsvis 2,3 og 6,4 pr. 10.000 deltagere

Overrisikoen for alvorlige uønskede hændelser af særlig interesse oversteg risikoreduktionen for COVID-19 indlæggelse i forhold til placebogruppen i både Pfizer- og Moderna-forsøg (henholdsvis 2,3 og 6,4 pr. 10.000 deltagere.

Pfizer har selv i tvungen erklæring til New Yorks Stock Exchange indrømmet, at have fusket, at man ikke kender cominartys sikkerhed og virkning!!
Tyske RKI tal fra Bundesländerne viser, at jo mere man vaccinerer – desto større bliver incidensen  
Ikke så mærkeligt:
 The Lancet har afsløret, at vaccinerede breakthrough patienter har 251 x mere virus i svælget end inficerede ikke-vaccinerede 
Endelig giver The Lancet mRNA genterapierne dødsstødet og skælder ud på jer beslutningstagere
Siden påbegyndelsen af Covid-genterapierne er Forsikringsselskabernes livsforsikringsudbetalinger steget med 163%
Du har sagt, at vi ikke skal lytte til vacinemyterne – men er dog tilsyneladende ophørt med at prise deres “utrolige effektivitet”.

Jeg  begynder at tro, at det er jeres udsagn der er myter – baseret på en ubrugelig PCR-Methode, der iflg. sin opfinder, nobelpristager Kary Mullis, er ubrugelig til virusdiagnostik, fordi den er unøjagtig og uspecifik.

PCR er en test, som iflg anerkendte internationale videnskabsfolks peer-reviewede artikel indeholder 10 fejl, hvoraf hver enkelt ville kassere testen i almindelig laboratoriesammenhæng,  og som USAs CDC har kasseret som ubrugelig til at skelne Covid fra influenzavira

En PCR-test, som I har undladt at kvantitere, hvilket giver mindst 90% ikke smittefarlige falske positiver

OG DETTE ER MEGET VIGTIGT. FOR HELE PANDEMIENS TROVÆRDIGHED AFHÆNGER AF DENNE ENE TEST.

UDEN DEN HAVDE VI BLOT SÆSONALE INFLUENZAEPIDEMIER MED SAMME DØDELIGHED SOM DISSE = 0,16% IFLG. HENRIK ULLUM

Kære Søren Brostrøm.

Jeg driver en blog på tysk og beskæftiger mig meget med covid-vaccinekampagen.
Jeg beder dig om med fakta at gendrive ovenstående, for at nuancere mine posts.

Venlig hilsen

Anders Bruun Lauren
pens. overlæge

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: