Ny Nanopartikel Genændrende Lyn? Covid19-Vaccine fra Biontech og Medicinalforbryderen Pfizer omkr. 1. December: Det Ultimative Valg

Elon Musk hævder, at han modtog to positive og to negative koronavirus-testresultater samme dag.

En portugisisk appeldomstol har dømt covid19-PCR bestemmelse ubrugelig og efterfølgende karantæne ulovlig og her

ALLAN S. CUNNINGHAM BMJ 13 November 2020– et af verdens mest indflydelsesrige akademiske tidsskrifter – ejet af British Medical Association:
Er der squalen i Pfizer-vaccinen? Hvis ja, vil vaccinerede være udsat for autoimmune sygdomme som Golfkrigssyndrom og narkolepsi, der er forbundet med adjuvansen?

Vi ved allerede, at nuværende Covid-19 vaccineforsøg sandsynligvis ikke viser en reduktion i svær sygdom eller dødsfald. (Doshi, BMJ 2020; 371: m4037, 21. oktober) Vil de være som sæsonbestemte influenzavacciner, som ikke har vist sig at være livreddere og måske endda har øget den samlede dødelighed hos ældre? (Anderson et al, Ann Intern Med 2020; 172: 445) Vi har brug for meget mere tid og meget mere data, især i betragtning af massive usikkerheder om Covid-19 sagsdefinitioner og statistikker “.

En sådan lipoid (fedtstof) nanopartikel vaccine er nu fremstillet af Biontech og medicinalforbryderen Pfizer – kommer på markedet omkr. 1. december 2020. Ligesom Modernas vaccine leveres vaccinen i forudfyldte sprøjter – 2 til hver vaccinemodtager. EU har købt 300 millioner af disse Pfizersprøjter – og nationalstaterne “sikrer sig” også med AstraZenecas og Johnson & Johnsons produkter RNA-modifikationsprodukter med tilsætninger.

Iflg. Københavns Universitet skal disse nanopartikel vacciner kombineres med en immunforstærker dvs. squalen – se indledningen.

Squalenet leveres af skandalefirmaet GSK, der til svineinfluenzavaccinen Pandemrix havde sat 1 million gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som afstedkom golfkrigssyndromet

Der er utallige vacciner på vej mod det, der er sæsoninfluenza ophøjet til en særlig farlig form v.hj.a. en ubrugelig (ss. 39 og 43) kvalitativ metode med kun 32% træfsikkerhed på svælgskrab.
Jo hurtigere vaccinerne fremstilles – jo farligere er de.

Men meget tyder på, at medicinalfirmaerne har arbejdet med fremstilling af covid19 vacciner længe før pandemien, der tilsyneladende har været planlagt i 40 år, opstod.

Nedenstående fra Times of Israel : Man vidste altså i Israel om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Det er en ideologisk Plandemi og her.

Præs. Trumps covid19-rådgiver, Anthony Fauci, udelukker virusspredning gennem symptomløse personer

85% af os er allerede T-celle-immune over for covid19 og skal ikke vaccineres.
Dødeligheden AF covid19 er i USA 0.04%. I Tyskland der der 46 døde AF covid19 i år . I Danmark var de sidste tal 775 døde MED covid19 = 8 personer døde AF covid19, når Ekstrabladets 1% fund overføres fra Italien.

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck siger med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen, at lave Virus-indhold i afskrabet ikke smitter – og han kræver en ny strategi uden “smittetal”.

Præs. Trumps rådgiver Anthony Fauci. siger, at 35 (lave virusindhold) og højere Ct-værdier betyder ingen smittefare. (Uspecifikke virus-RNA er så små, at de må tilsættes et enzym ved navn LUCIFERASE, som ved en kemisk proces fremkalder fluorescens. Virus-RNA-genet skal formeres i mange omgange/cykluser, før det kan ses. Jo færre cykluser, des mere virus = smitbarhed. Antallet af cykluser før fluorescens ses kaldes Ct = cyklustærskel). Med kvantitetstærskel ved 30-35 Ct kunne man nøjes med at isolere 10% af “smittebærere”. Dvs. samfundet kunne holdes åbent.

Ja, PCR-testningen kunne måske have lidt mening, hvis den blev kvantiteret: Kun 10% af “positiv”-testede er nemlig smittefarlige – og kun hvis de har symptomer og her og her som angivet af New York Times, BECM og altså dr. Fauci. Men træfsikkerhed på 32% gør allerede svælgskrabsmetoden ubrugelig

Tysklands førende virolog. Hendrick Streeck slutter sig til med baggrund i Heinsberg-undersøgelsen: Lave virus-indhold i afskrabet smitter ikke- og han kræver en ny strategi.

Ikke desto mindre gør løgnagtige politikere – støttet af robot-“sundhedsmyndigheder” alt for at drive befolkningen til vanvid med helt unødvendige nedlukninger: Jo mere de lukker ned, jo flere “smittede” bliver der med en dødelighed nær =0 AF covid19.
Alt for at få vaccineret folk! Faktisk har alle folketingets partier uden undtagelse vedtaget lovgivning, der hjemler tvangsvaccination af danskerne – helt efter vaccinepaven Bill Gates´ strategi.

Men kun regeringen vil mulig tvangsvaccination! Heldigvis ingen partier uden for regeringen.

Hvad er der med den vaccine?
Et hovedformål med covid19-skræmmekampagnen er vaccinering og samtidig IT-registrereing af jordens befolkning. Det skal foregå gennem Microsofts, vaccinefremstiller-organisationen GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020, der vil IT-registrere os alle v.hj.a. vaccinationer. Men chipsene skal også tjene i stedet for betalings-kreditkort

Det foregår med chip-indsprøjtning i forbindelse med vaccinationen.
USA-regeringens vaccinationskampagne, RAPID, erklærer, at hver amerikaner skal have 2 injektioner: 1 med Modernas genændrende vaccine – og på den anden ampul står der RFID/NFC, hvilket iflg. RAPIDs direktør betyder mikrochip – som det også er velkendt.

Men i stedet for en mikrochip på “pande og højre hånd” (Åb. 13:16,17,18) kan der anvendes nanochips, der spreder sig til bl.a. hjernen. Disse nanochips buler cellemembranen ind, afsnøres og bliver til en blære INDE i cellerne.
Deres funktion er nu at ændre cellens RNA-gen, så den producerer antigen, der diffunderer tilbage gennem cellevæggen, lejrer dig på cellens yderside og og blokerer virus´indtrængen i cellen.
Men med det kendskab, jeg gennem 13 års studier har fået til NWO, mistænker jeg, at de med andre tilsatte nanochips kan ændre lige så mange gener, de vil – og bruge dem og “smart dust” som relæer for fjernstyring af osja endda til hackning af vor hjerne, se Forbes 19 juli 2017.

Men dyrets mærke kan også dannes med special-plaster og “usynlig” tatovering med nanopartikler. Med en smartphone kan tatoveringskoden læses og sendes til centralt register – bl.a. med meddelelse om vaccinationsstatus.

Nicholas Rockefeller: “En chip i hjernen på alle mennesker, så de kan styres centralt fra” er bankelitens mål: Vi skal være robotbrikker/chips i det globale skakspil, der spilles fra elitens centralecomputer

DEN. DER LADER SIG VACCINERE SÆTTER SIN SJÆL PÅ SPIL (ÅB.14:9).
DEN, DER IKKE LADER SIG VACCINERE RISIKERER ISOLATION, TAB AF STILLING OG EKSISTENSGRUNDLAG – MEN I DK VEL NÆPPE FORELØBIG.

DETTE ER MENNESKEHEDENS ULTIMATIVE VALG: LUCIFERS FJERNSTYREDE ROBOTTER ELLER KRISTI EFTERFØLGERE.
Navnet Luciferase er ikke tilfældigt. Det er navnet på Microsofts sympati/antipati-belønnende/straffende patentansøgning heller ikke: 2020 060606 – Dyrets (et menneskes) navns tal (Åb. 13:18)

Situationen kan komme til at minde urkristendommens situation i Romerriget.
“Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans” (Åb. 2:10)

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: