Ny Coronavirus i Kina: Tvangsvaccination Meningsløs p.g.a. Mutationer og Kortvarig Immunitet. US-Statistik: Corona-Virus Nedlukning Absurd.

Coronahysteriet får nu nok en tak opad: 3 kinesiske hospitaler har påvist en ny coronavirus, som varer og smitter i 49 dage. De 2 påviste tilfælde havde dog mildt forløb – men hvor længe, når mediepropagandaen tager fat? (The Mirror 2 April 2020).
Hertil kommer, at WHO ikke har belæg for, at overstået covid19 smitter sikrer mod ny infektion – faktisk er antistoftiteren mod viruset lav hos en del tidligere covid19 patienter.
Både i Sydkorea og i Kina er en hel del covid19 patienter blevet corona positive igen med nye coronavirusymptomer.
Så hvordan kan man tro, at en injektion med minimale mængde af svækket antigen og en kæmpedosis af squalen immunforstærker kan sikre mod ny infektion.
Eller at nye mutationer ikke pludselig gør en farlig vaccinationskampagne omsonst?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er impfen-macht-frei.png

Præsident Trump har lige sagt, at han venter 3.000 coronadødsfald i USA pr. dag.
At det tal ikke er større, kan undre i en befolkning med 331 millioner mennesker. Men set i lyset af den svindel, der finder sted, hvor dødsattester efter skøn (ofte uden test) får påstemplet covid19 som dødsårsag – selv om det drejer sig om trafikulykker, selvmord, terminal cancer, svær hjertesygdom osv. – havde man sågar forventet højere tal.
99% af “coronadøde” i f.eks, Italien er døde af svær grundsygdom – med, men ikke af coronavirus.

Nedenunder: Se fra 10:48 til 12:20 min. markeringerne

Lew Rockwell/David Stockman 2 Maj 2020: Endog Virus patrouillerings-hardlinere hævder ikke, at deres nedlukningskommandoer er designet til at forhindre 3-dages hospitalophold af mennesker, der får et usædvanlig stædigt tilfælde af vinterinfluenza. Dette handler om dødsforebyggelse, og det er derfor, de kører Chyron of Death over CNN-skærmen dag og nat.

Men der er ingen korrelation:

Californien: Kraftig nedlukning, 4,6 dødsfald pr. 100.000;
Iowa: Ingen lockdown, 4,3 dødsfald per 100.000;
Texas: Let lockdown, 2,4 dødsfald per 100.000;
Staten i Washington: Svær lockdown, 10,0 dødsfald per 100.000;
Colorado: Inkonsekvent nedlukning, 12,2 dødsfald pr. 100.000;
Georgia: Sen nedlukning, nu ophævet, 10,0 dødsfald per 100.000
Maine: svær nedlukning: 3,8 dødsfald pr. 100.000;
Massachusetts: Svær nedlukning, 45,7 dødsfald pr. 100.000.
Washington stat, hvor de første corona-tilfælde opstod 690 dødsfald (MED coronavirus) sv.t. 6,0 pr. 100.000.
40-60% af dødsfaldene med covid19 har været på plejehjem.
Den generelle dødelighed af alle årsager for Washington Stats borgere er 900 pr. 100.000 årlig. Staten pålægger nu det økonomiske kaos på grund af 0.7% øget dødsrisiko MED coronavirus for den almindelige befolkning .

Der er så Børnenationen på omkring 61 millioner personer under 15 år, hvor der selv med CDC’ernes elastiske definitioner kun har været 5 MED covid19-dødsfald pr. 28. april: Det er 0,008% .
Sidste år var der omkring 44.000 dødsfald i børnenationenation – så corona-virus tegner sig for kun 0,011% af det samlede antal døde børn, og i ingen sund verden ville det være en grund til at lukke skolerne ned.

Viruspatruljen insisterer naturligvis på, at skolelukningerne er en uheldig nødvendighed, fordi Børnenationen ellers ville bringe virusen hjem til forældre / arbejdsnationen. Det er de 215 millioner borgere mellem 15 og 64 år, der tegner sig for den overvældende andel af handel, arbejdsgivere og BNP.
I henhold til CDC er der dog kun 8.267 dødsfald MED Covid i denne enorme befolkningsgruppe, hvilket tal repræsenterer en dødelighed på godt 3,6 pr. 100.000 = 0,0036%.
Den normale samlede dødelighed for den 15-64 år gamle befolkning er 335 pr. 100.000 = 0,335%.

Endelig har vi bedsteforældre / oldeforældrenationen, der består af 52 millioner borgere. Men de tegner sig for 32.000 eller næsten 80% af MED Covid-dødsfaldene den 28. april – hvoraf 15.000 blandt disse var 85 år og ældre.

Det svarer til 61 (corona) dødsfald pr. 100.000 for gruppen som helhed (0.06%) og 230 pr. 100.000 hos de 85 årige og ældre =0.23% (pga. svær grundsygdom)

Kommentar: Det er påfaldende, at man intetsteds er kommet på den første logiske tanke: at isolere udsatte grupper og holde samfundene åbne.

Dødeligheden MED sygdommen er en samme som i en almindelig vinterinfluenza, nemlig omkring 0.1 % . I 2018 døde 1644 mennesker i Danmark med/af influenza. Pr. 5. maj 2020 er der i Danmark døde 503 MED coronavirus i Danmark.

Der er ingen medicinsk grund til at lukke hele samfundet ned. Som sagt af bl.a. tidl. sundhedsordfører for Europarådet, lungelægen Wolfgang Wodarg: Dette er ikke en medicinsk – men en politisk pandemi.

Derved slår den Nye Verdensorden flere fluer med ét smæk:
1) Unødvendige store udgifter – Danmark har foreløbig bundet sig for 735 millioner kroner til Bill Gates´ GAVI/ vaccinefremstillernes og det korrupte WHOs farlige squalen/immunforstærker vacciner og her (frygtet fra golfkrigssyndromet og svineinfluenzaen) – helt i modstrid med Nürnberg Kodex. Overtrædelse af den kodex kostede 7 nazi-læger livet. Men dertil kommer så vaccine doser til ca. 5,5 mio., der er bosatte i Danmark
2) Mikrochip-registrering af samtlige 7 milliarder mennesker på denne jord (Vaccine-forbryderen Bill Gates, der gang på gang overtræder Nürnberg-kodex – se video 2 ovenfor samt ID2020). Formål: At gøre os til robot-chips i elitens centrale computer – hvorved vi tilhører “Verdensfyrsten” (Johs 14:30) i stedet for Jesus Kristus.
3) En skræmt verdensbefolkning er rede til at ofre deres personlige frihedsrettigheder for FN-kontrol og “sikkerhed” med vaccine, der måske/måske ikke virker – indtil næste pandemi, hvor nye vaccinationer med nye chips (Åb. 13:16,17) forlanges. I DDR måtte folk igennem 20 vaccinationer!
4) Covid19 er bare en parallel til FNs øvrige hysteriske skræmmekampagner: klimahysteriet, hvor man har bildt verdensbefolkning ind, at 1 CO2-molekyle kan opvarme 85.800 luftmolekyler!
Endv. gør FNs Marrakesch Pagt/raceblanding, migration på det nye værtslands bekostning af hvem somhelst til hvor som helst, til en menneskeret. Dette, skønt vi i USA ser racehadet tiltage – og på trods af, at Koranens had-prædiken mod de vantro er lige så afskyelig som “Mein Kamps” og Talmuds hadetale.
5) Man ødelægger verdensøkonomien og baner vejen for énverdensvalutaen, Libra, som vej ud af sammenbruddet, der kunne ende i hyperinflation?

NVO-duksen Danmark, hvis regering som eneste finans-rådgiver har Rothschild & Sons, London, har naturligvis tilsluttet sig alt – ja synes at være NVO-pioner.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: